Product detail

Modul dotykového displeje AFCmdd5v1

ŠKARVADA, P. TRČKA, T. MACKŮ, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek modulu dotykového displeje vznikl v rámci spolupráce se společností Baumann Technologie CZ, a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ: 26 22 35 38) a ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) v rámci projektu TAČR s označením TA02020998 "Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace". Vzájemná spolupráce a využití výsledku je blíže definováno smlouvou ze dne 25.1.2012. Modul displeje byl vyvinut v reakci na požadavky specifikované v zadávací dokumentaci. Slouží k zobrazování systémových informací, stavů jednotlivých senzorů a provozních stavů včetně chybových hlášení. Dále zprostředkovává interakci s uživatelem a poskytuje jednoduché servisní rozhranní.

Keywords

palivový článek, displej

Create date

3. 9. 2013

Location

Baumann Technologie a.s.

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www