Product detail

Měření napěťového profilu palivového článku - Stack Voltage Profile Unit v. 2.5

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. GRMELA, L. HOLCMAN, V. TRČKA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Fyzicky realizovaný modul Stack Voltage Profile Unit v. 2.5 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Spolupracujícím subjektem je společnost Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav (IČ: 26 22 35 38). Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Modul slouží pro měření 24 plovoucích napětí s digitálním 12bitovým převodem s jedinou výstupní sběrnicí SPI. Modul je realizován tak, aby jednotlivé zkoumané napětí, mohly být superponovány na významné stejnosměrné předpětí a to až 80 V. Jednotlivé části modulu jsou napájeny galvanicky oddělenými zdroji s transformátorovou vazbou a izolační bariérou nejméně 600 V. Komunikační sběrnice SPI je induktivně oddělena od okolí s bariérou 4 kV. Modul je také vybaven 4 univerzálními vstupně/výstupními piny a dvojící analogových vstupů se společnou zemí. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace ovládání, řízení a zpracování výkonového signálu z alkalického palivového článku. Vzájemná spolupráce a využití výsledku probíhá v rámci projektu TAČR s označením TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a je blíže definováno smlouvou ze dne 25. 1. 2012.

Keywords

palivový článek, napěťový profil

Create date

18. 12. 2012

Location

Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www