Product detail

Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek

MAJZNER, J. GRMELA, L. TOFEL, P. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Proudový zdroj byl vytvořen pro potřebu magnetizace a demagnetizace ocelových vzorků.

Keywords

proudový zdroj, magnetizační cívky, magnetizace, demagnetizace

Create date

1. 11. 2013

Location

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek