Product detail

Jednotka řízení výkonových akčních členů - Power Control Unit v. 1.8

MACKŮ, R. ŠICNER, J. CHVÁTAL, M. GRMELA, L. VONDRA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Fyzicky realizovaný modul Power Control Unit v. 1.8 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Spolupracujícím subjektem je společnost Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav (IČ: 26 22 35 38). Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Modul zajišťuje řízení elektrolitové pumpy, řízení ventilátorů chlazení KOH, ovládání ventilů H2; N2; ventil proplachu a řízení vzduchové pumpy. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace ovládání, řízení a zpracování výkonového signálu z alkalického palivového článku. Vzájemná spolupráce a využití výsledku probíhá v rámci projektu TAČR s označením TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a je blíže definováno smlouvou ze dne 25. 1. 2012.

Keywords

ovládání, ventil, pumpa, ventilátor

Create date

18. 12. 2012

Location

Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www