Publication detail

Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí

HLUŠTÍK, P. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí

English Title

Technical evaluation state sewerage system

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Na území České republiky je v současné době provozováno dle statistického úřadu 30 395 km stokových sítí. Průzkum je součástí každodenní údržby a provozu stokových sítí. Průzkum je prováděn ve většině případů jako kamerový a to buď kamerovým vozíkem u neprůlezných profilů, nebo pracovníky s kamerou u průlezných profilů. Na základě těchto průzkumů se zpracovává vyhodnocení stokové sítě. Z vyhodnocení se navrhne, zda je nutné stokovou síť sanovat či nikoliv. Výběr sanační metody je složitý a je nutno zvážit ekonomické a ekologické dopady.

English abstract

The paper describes technical estate sewerage system in municipality. The article considers on the basic measure and complete basic data on sewerage.

Keywords

kanalizační sítě, technický stav

Key words in English

severage system, technical estate

Authors

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2009

Released

22. 9. 2009

Publisher

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava

Location

Bratislava

ISBN

978-80-227-3157-7

Book

AQUA 2009

Edition

1

Edition number

1

Pages from

37

Pages to

42

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT32397,
  author="Petr {Hluštík} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí",
  booktitle="AQUA 2009",
  year="2009",
  series="1",
  number="1",
  pages="37--42",
  publisher="Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3157-7"
}