Publication detail

Výstavba stokových sítí mikrotunelováním

RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Výstavba stokových sítí mikrotunelováním

English Title

Construction of sewer networks with microtunnelling

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Při výstavbě stok máme v současné době kromě klasické pokládky trub v otevřeném výkopu také možnost nasadit mikrotunelování. Mikrotunelování umožňuje budovat stokovou síť v jakékoliv hloubce, pod hladinou podzemní vody a ve všech geologických podmínkách s požadovanou přesností potřebnou pro gravitační kanalizaci. Budovat můžeme v jednom kuse 100 až 400 m dlouhé úseky s dodatečným vybudováním revizních šachet.

English abstract

At building sewer we have currently except classical underground laying pipes in open excavation also possibility put microtunnelling. Microtunnelling makes possible to build sewer network in any depth, under the underground waters surface and in all geologic conditions with requisite accuracy needed for gravitative sewerage. We can build all of a piece from 100 to 400 m long partitions with additional building revision shafts.

Keywords

stokové sítě, mikrotunelování

Key words in English

sewer networks, microtunnelling

Authors

RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2007

Released

1. 11. 2007

Publisher

SOVAK

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

16

Number

11

State

Czech Republic

Pages from

22

Pages to

24

Pages count

3

BibTex

@article{BUT44773,
  author="Jaroslav {Raclavský}",
  title="Výstavba stokových sítí mikrotunelováním",
  journal="SOVAK",
  year="2007",
  volume="16",
  number="11",
  pages="22--24",
  issn="1210-3039"
}