Publication detail

Výstavba stokových sietí mikrotunelování

RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Výstavba stokových sietí mikrotunelování

English Title

Construction of sewer networks with microtunneling

Type

journal article - other

Language

Slovak

Original Abstract

Pri výstavbe stok možno v súčasnosti okrem klasického kladenia rúr v otvorenom výkope využiť aj mikrotunelovanie. To umožňuje budovať stokovú sieť v akejkoľvek hĺbke, pod hladinou podzemnej vody a vo všetkých geologických podmienkach s požadovanou presnosťou potrebnou pre gravitačnú kanalizáciu. Mikrotunelovanie umožňuje budovať v jednom kuse úseky dlhé 100 až 400 m a dodatočne vybudovať revízne šachty.

English abstract

At building sewer we have currently except classical underground laying pipes in open excavation also possibility put microtunnelling. Microtunnelling makes possible to build sewer network in any depth, under the underground waters surface and in all geologic conditions with requisite accuracy needed for gravitative sewerage. We can build all of a piece from 100 to 400 m long partitions with additional building revision shafts.

Keywords

stokové siete, mikrotunelování

Key words in English

sewer networks, microtunnelling

Authors

RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2007

Released

2. 7. 2007

Publisher

JAGA

Location

Bratislava

Pages from

40

Pages to

41

Pages count

2

BibTex

@article{BUT44774,
  author="Jaroslav {Raclavský}",
  title="Výstavba stokových sietí mikrotunelování",
  year="2007",
  volume="3",
  number="7-8",
  pages="40--41"
}