Publication detail

Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení

RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení

English Title

The current problems in construction and operation of engineering networks.

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Sítě technického vybavení jsou (podle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) kabely či potrubí včetně armatur a objektů na vedení. Zabezpečují napojení území měst, obcí, jejich částí a objektů na jednotlivé druhy technického vybavení. Jejich rozvoj je ukazatelem materiální životní úrovně společnosti.

English abstract

The current problems in construction and operation of engineering networks.

Keywords

sítě technického vybavení, výstavba, projektování, provozování, sanace, poruchy

Key words in English

engineering networks, construction, planning, operation, rehabilitation, failure

Authors

RACLAVSKÝ, J.

RIV year

2007

Released

1. 1. 2007

Publisher

JAGA

ISBN

1335-0846

Periodical

Inžinierske stavby

Year of study

55

Number

1

State

Slovak Republic

Pages from

38

Pages to

39

Pages count

2

BibTex

@article{BUT44771,
  author="Jaroslav {Raclavský}",
  title="Současná problematika ve výstavbě a provozování sítí technického vybavení",
  journal="Inžinierske stavby",
  year="2007",
  volume="55",
  number="1",
  pages="38--39",
  issn="1335-0846"
}