Project detail

Návrh nového vláknového kompozitního materiálu s využitím dřevních vláken a polymerní matricí

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2005-08-29 - 2007-12-18)

On the project

Keywords
dřevní vlákna

Key words in English
wood fiber, WPC, polymer matrix, composite

Mark

GP103/05/P270

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2005-08-29 - not assigned)

Results

VANĚREK, J. Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC). In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2005. s. 189-193. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211-3700.
Detail

VANĚREK, J. Stavební ochrana dřeva. In Sanace vlhkého zdiva II. Sanace vlhkého zdiva. Praha: WTA CZ, 2006. s. 131-172. ISBN: 80-02-01802-8.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212-9666.
Detail

VANĚREK, J. Dřevěné podlahy na suché konstrukci. Podlahy a interiér, 2007, roč. V, č. 5, s. 58-60. ISSN: 1214-391X.
Detail

VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z. Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L. Poškození dřeva dřevozbarvujícími houbami. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, 2005. s. 39-43. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

SCHÁNĚL, L. Vliv vnějších podmínek na rozklad dřeva houbami II. In Sanace a rekonstrukce. Brno: Česká stavební společnost, 2005. s. 31-38. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

VANĚREK, J. Možnost využití dřevěného odpadu při výrobě dřevoplastových kompozitů WPC. In Recyklace odpadů X. VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 151-154. ISBN: 80-248-1214-2.
Detail

VANĚREK, J. Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah. In Podlahy 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 301-306. ISBN: 80-213-1537-7.
Detail

VANĚREK, J. Způsoby použití dřeva vystaveného vnějším podmínkám. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: Česká stavební společnost, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů. In Construmat 2006. 1. Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 123-125. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Evaluation of timber beams reinforced with FRP fabrics. In Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. S.T. Smith. Hong Kong: University of Hong Kong, 2007. p. 305-310. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

VANĚREK, J. Vliv tvaru a druhu plniva na tahové vlastnosti kompozitních materiálů na polymerní bázi s využitím přírodních plniv. In CONSTRUMAT 2007. Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 157-160. ISBN: 978-80-248-1536-7.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami. In Experiment '07. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 489-494. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

VANĚREK, J. Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava: WTA CZ, 2007. s. 7-11. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z. Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé. Zpravodaj WTA CZ, 2006, roč. 2006, č. 1-2, s. 15-17. ISSN: 1213-7308.
Detail

KUČERA, F.; VANĚREK, J.; SVOBODA, J. Polymeric Composites Based On Fillers From Renewable Resources. Chemické listy, 2007, vol. 101, no. 13, p. 53-54. ISSN: 0009-2770.
Detail

kolektiv: 27.konference Sanace a rekonstukce staveb, Brno 2005. Brno (02.11.2005)
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., BYDŽOVSKÝ, J., NOVOTNÝ, M., ROVNANÍKOVÁ, P.: Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha (14.11.2006)
Detail

KOLEKTIV, S.: X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč (30.05.2006)
Detail

Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. Hong Kong (12.12.2007)
Detail