Publication detail

Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů

VANĚREK, J. HRADIL, P.

Original Title

Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů

English Title

Chosen characteristics of new wood plastic composite materials

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V článku budou popsány materiály, jejichž vývoj a výroba je v současnosti předmětem poměrně vysokého zájmu. Jedná se o kompozitní materiály na polymerní bázi s využitím dřevního plniva. Jejich výroba je velmi odvislá na úpravě vstupních komponentů a na vhodně zvolených přísadách zajišťujících lepší technologické, ale i výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti.

English abstract

In the paper are described materials, whose development and production are nowadays in the interest of many companies. These composites materials have polymer matrix and wood reinforcement. Their production is influenced by modification of entering components and suitable selected aditives which ensure better technological and final phicycal and mechanical properties.

Key words in English

wood plastic composite

Authors

VANĚREK, J.; HRADIL, P.

RIV year

2006

Released

20. 9. 2006

Publisher

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta

Location

Račkova dolina

ISBN

80-8069-747-7

Book

Construmat 2006

Edition

1

Pages from

123

Pages to

125

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT20344,
  author="Jan {Vaněrek} and Petr {Hradil}",
  title="Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů",
  booktitle="Construmat 2006",
  year="2006",
  series="1",
  pages="123--125",
  publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta",
  address="Račkova dolina",
  isbn="80-8069-747-7"
}