Publication detail

Vybrané vady dřevěných podlah

VANĚREK, J. DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J.

Original Title

Vybrané vady dřevěných podlah

English Title

Chosen failures of wooden flooring

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

U podlahových konstrukcí lze jejich vady členit na vady podlahové konstrukce nebo na vady samotné dřevěné nášlapné vrstvy. Za hlavní příčiny vzniku vad dřevěných podlah lze považovat: nekvalitní výrobní hledisko dřevěné podlahoviny, nekvalitní provedení technologie pokládky dřevěné podlahoviny a nesprávné užívání dřevěné podlahové konstrukce.

English abstract

During the evaluation of wooden flooring their failures should be divided into the failures of the structure of flooring or the reason is the failure of wooden covering layer.

Key words in English

wooden flooring

Authors

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.

RIV year

2007

Released

3. 3. 2007

Publisher

Atemi s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1212-9666

Periodical

DOMO

Year of study

11

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

36

Pages to

39

Pages count

4

BibTex

@article{BUT44847,
  author="Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka} and Jiří {Bydžovský}",
  title="Vybrané vady dřevěných podlah",
  journal="DOMO",
  year="2007",
  volume="11",
  number="2",
  pages="36--39",
  issn="1212-9666"
}