Publication detail

Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah

VANĚREK, J.

Original Title

Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah

English Title

Chosen aspects in making the wooden floorings

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V článku budou popsány některé vady dřevěných podlah, které neodpovídají současným předpisům na jejich provádění a které znehodnocují jejich užitnou funkci. Konkrétně se jedná o případy nevhodně zvolených skladeb konstrukce podlah, které nevykazují potřebné fyzikálně mechanické vlastnosti kladené na podklad dřevěných podlah a vad způsobené nekvalitně provedenou prací. Dále bude částečně zmíněna problematika trvanlivosti některých plošných materiálu na bázi dřeva, které jsou v současnosti hojně využívány při provádění tzv. "suchých" podlah.

English abstract

In paper is described chosen failures during finishing the wooden floorings, which do not respond to the directive and standards. These failures cancel out its utility values. Among the failures belong infelicitous materials and design of its structure. The principle of wood durabilitiy is also mentioned.

Key words in English

wood, flooring, failures

Authors

VANĚREK, J.

RIV year

2006

Released

21. 9. 2006

Publisher

Česká zemědělská univerzita v Praze

Location

Praha

ISBN

80-213-1537-7

Book

Podlahy 2006

Pages from

301

Pages to

306

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT20183,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah",
  booktitle="Podlahy 2006",
  year="2006",
  pages="301--306",
  publisher="Česká zemědělská univerzita v Praze",
  address="Praha",
  isbn="80-213-1537-7"
}