Publication detail

Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami

VANĚREK, J. HRADIL, P.

Original Title

Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami

English Title

Reinforcement of wooden elements by FRP fabrics

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá experimentální analýzou zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami. Analýza je zaměřena na zjišťování vlivu zesílení na celkovou tuhost a únosnost dřevěných prvků, a to rostlého dřeva a dřeva lepeného. Rovněž jsou popsány způsoby poškození dřeva při zatěžovácích zkouškách.

English abstract

The paper is focused on the experimental analysis of FRP reinforced wooden beams behaviour. Unidirectionally oriented composite fabrics with glass and carbon fibres were chosen for the experiments. The analysis is aimed at reinforcing effect on the flexural rigidity and load-bearing capacity of members from solid and glue-laminated wood. It also concludes failure modes of wood and FRP fabrics.

Keywords

FRP, dřevěné trámce, vnější zesilování

Key words in English

FRP, wooden beams, external reinforcement

Authors

VANĚREK, J.; HRADIL, P.

RIV year

2007

Released

25. 10. 2007

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-543-3

Book

Experiment '07

Pages from

489

Pages to

494

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT28274,
  author="Jan {Vaněrek} and Petr {Hradil}",
  title="Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami",
  booktitle="Experiment '07",
  year="2007",
  pages="489--494",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-543-3"
}