Project detail

Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu

Duration: 01.02.2005 — 31.01.2008

Funding resources

Ministerstvo zemědělství ČR - Program výzkumu MZE

- whole funder (2005-02-01 - 2008-01-31)

Mark

1G57071

Default language

Czech

People responsible

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prax Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2004-06-14 - not assigned)

Results

SKLENÁROVÁ, T. Decentralizované nakladnie s odpadovými vodami. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr. Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Bedřichov: ČVUT v Praze, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-01-03272-8.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 s. ISBN: 80-86020-55-X.
Detail

SKLENÁROVÁ, T.; POLESŇÁK, M.; GÁL, R. Biologické ČOV s mikrofiltrací a elektrokoagulací. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno, ČR: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 415-418. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Možné sposoby oddelovania odpadových vod v decentralizovaných oblastiach. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 429-432. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P. Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 293-296. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J. Využití retence dešťových vod v městském odvodnění. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Stará Lesná: 2005. s. 390-397. ISBN: 80-89062-42-3.
Detail

HLAVÍNEK, P. Koncepční přístup k řešení problematiky dešťových vod. In Nové trendy v čistírenství. Soběslav: ENVI-PUR, 2005. s. 63-71. ISBN: 80-239-5963-8.
Detail

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. s. 83-90. ISBN: 80-86020-49-5.
Detail

PRAX, P.; BERÁNEK, J. Dešťoměrné podklady - významný podklad inženýrských úloh sloužících k hospodárnému návrhu nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2006. s. 9-17. ISBN: 80-86020-49-5.
Detail

KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Databáze DRUV. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 357-360. ISBN: 80-86020-51-7.
Detail

HLAVÍNEK, P.; HALOUN, R.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Optimalizace funkce odlehčovacích komor a dešťových nádrží. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. 1. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 397-402. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

KUBÍK, J. Vývoj databáze a výpočtového modulu softwaru DRUV. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby, Slovensko: AČE SR, 2006. s. 290-293. ISBN: 80-89088-48-1.
Detail

SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Užívání dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 307-310. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; PRAX, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav, ČR: Ardec, 2006. s. 311-316. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

KUBÍK, J. Postup při návrhu retenčních zařízení za pomoci databáze. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2006. s. 91-96. ISBN: 80-86020-49-5.
Detail

HOLMA, D. Zpracování a vyhodnocení naměřených srážkových údajů pro potřeby městské hydrologie. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 69-74. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

POLÁŠKOVÁ, K. Řízení odtoku z urbanizovaného povodí. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 155-160. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Retence dešťových vod. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 179-184. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Platná legislativa dešťových vod a její potřebné změny. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2006. s. 97-100. ISBN: 80-86020-49-5.
Detail

HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU Bratislava, 2006. s. 70-75. ISBN: 80-2320270-7.
Detail

KUBÍK, J.; HLAVÍNEK, O.; SKLENÁROVÁ, T. Podpůrný nástroj rozhodování pro návrh systému využití dešťových vod. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU Bratislava, 2006. s. 88-94. ISBN: 80-2320270-7.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Znečištění dešťových vod. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 73-78. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

KUBÍK, J. Databáze systémů využití dešťových vod. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 87-90. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Nové cesty pro dešťové vody. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Decentralizované nakládání s odpadními vodami pro ochranu životního prostředí. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 43-48. ISBN: 80-86020-53-3.
Detail

HLAVÍNEK, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nové cesty pro odpadní vody. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-53-3.
Detail

PRAX, P.; BERÁNEK, J.; STUDNIČKA, T. Zabezpečení dodávky užitkové vody v areálu VUT FAST Brno ze srážkových vod. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 91-98. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

HLUŠTÍK, P. Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 79-86. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

PRAX, P.; BERÁNEK, J. Alternativní způsoby odkanalizování. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 19-26. ISBN: 80-86020-52-5.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 120-125. ISBN: 80-89088-48-1.
Detail

HLAVÍNEK, P.; GUT, J.; DOLEŽAL, V. ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU OCHRANA VOD POVODÍ ŘEKY DYJE. In Odpadové vody 2006. Tatranské Zruby: AČE SR, 2006. s. 156-163. ISBN: 80-89088-48-1.
Detail

PALČÍK, J.; PRAX, P. Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006. Břeclav: Ardec, s.r.o., 2006. s. 105-110. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

SKLENÁROVÁ, T.; POTUŽÁK, I. Plovákový regulátor a vírový škrtič průtoku. In Optimalizace provozu a návrhu stokových sítí a ČOV 2006. Brno: Ardec, s.r.o., 2006. s. 323-326. ISBN: 80-86020-46-0.
Detail

HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI-PUR, 2007. s. 17-26. ISBN: 978-80-254-0414-0.
Detail

HLAVÍNEK, P. Nové trendy v odvádění odpadních vod. In Nové trendy v čistírenství a vodárenství. 1. Tábor: ENVI-PUR, 2007. s. 17-25. ISBN: 978-80-254-0414-0.
Detail

SKLENÁROVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Zařízení ke vsakování dešťových vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. 1. Brno: Ardec, 2007. s. 297-300. ISBN: 80-86020-54-1.
Detail

SKLENÁROVÁ, T. Minimalization of Dangerous Pollutants in the New Sanitation Concept for Separation Treatment of Wastewater. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Anglie: Springer, 2007. p. 325-329. ISBN: 978-1-4020-6794-5.
Detail

HLAVÍNEK, P. Stormwater Management in Urbanised Areas. In Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Anglie: Springer, 2007. p. 45-52. ISBN: 978-1-4020-6794-5.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618-0.
Detail

PALČÍK, J.; PRAX, P. Kontinuální monitoring OK Moravská Třebová. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR;, 2007. s. 101-104. ISBN: 978-80-239-9618-0.
Detail

HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami - efektivní nástroj ochrany recipientů. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: VUT Brno, FAST, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-86020-67-9.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 7, s. 230-233. ISSN: 1211-0760.
Detail

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 5, s. 163-165. ISSN: 1211-0760.
Detail

HLAVÍNEK, P. Nebezpečné polutanty (Xenobiotika) v cyklu městských vod. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 7/2007, s. 247-248. ISSN: 1211-0760.
Detail

HLAVÍNEK, P. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území - 9. část. Infrastruktura, 2010, roč. 3, č. 3, s. 20-21. ISSN: 1803-4241.
Detail

HLAVÍNEK, P. New/old ways for storm water: learning from the history. 5th IWHA CONFERENCE Tampere Finland 2007 Pasts and Futures of Water. Finsko, Tampere: IWHA, 2007. p. 101-101. ISBN: 978-951-44-6971-8.
Detail

MIFKOVÁ, T. Vsakování dešťových vod. JUNIORSTAV 2008. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2008. s. 250-250. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

PAVLÍK, O. Posouzení spolehlivosti stokové sítě v Moravské Třebové. JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 236-236. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MIFKOVÁ, T. Management šedých vod na úrovni domácností. JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 240-240. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KUBÍK, J.; MIFKOVÁ, T.; HLAVÍNEK, P. Databáze a výpočtový modul pro návrh systému využití dešťových vod. JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 227-227. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KUBÍK, J.; MIFKOVÁ, T. Využití databáze DRUV pro návrh vsakovacích zařízení. JUNIORSTAV 2008. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2008. s. 262-262. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

HLAVÍNEK, P.; MARŠÁLEK, J. Integrated Urban Water Resources Management. NATO. NATO. Nizozemí: Springer, 2006. 323 p. ISBN: 1-4020-4684-7.
Detail

HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.: VSAK; Dimenzování retenčních a zasakovacích objektů dešťových vod. MZe. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HLAVÍNEK, P.: Nové trendy v čistírenství. Soběslav (22.11.2005)
Detail