Publication detail

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. SKLENÁROVÁ, T. DVOŘÁKOVÁ, D. POLÁŠKOVÁ, K. KUBÍK, J. HLUŠTÍK, P. BERÁNEK, J.

Original Title

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

English Title

Storm water management in urban area

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Kniha pojednává o hospodařeni' s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Současný způsob nakládám' s dešťovými vodami je zaměřen především na ochranu nemovitostí před záplavami. Zabezpečení dlouhodobé funkce stokových sítí a čistíren odpadních vod je spojeno se vzrůstajícími náklady a je zřejmé že tento způsob není možné celosvětově realizovat. Dosavadní způsob odvádění dešťových vod ohrožuje stav vodních toků a vodních zdrojů. Důsledným uplatněním moderních trendů odvodnění urbanizovaných území, jehož zásady jsou v příspěvku diskutovány, lze minimalizovat odtok dešťové vody do kanalizace a výrazně eliminovat problémy spojené s odváděním dešťových vod.

English abstract

Book deals with storm water management in urban area. Present methods of storm water management are focused on protection of real property against flooding. Securing of long term funcťion of sewerage network and wastewater treatment plants is linked with increasing cost and is clear that this method cannot be implemented worldwide. Present methods of storm water collection endanger statě of water bodies and water resources. Rigorous application of modern trends of drainage of urban areas, whose fundamentals are discussed in páper, storm water runoff can be minimized and problems with storm water collection can be eliminated.

Keywords

dešťové vody, znovuvyužití, retence, vsakování

Key words in English

Storm water, reuse, detention, infiltration, infiltration facilities, pollution of storm water

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J.

RIV year

2007

Released

1. 12. 2007

Publisher

Ardec

Location

Brno

ISBN

80-86020-55-X

Book

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

164

Pages count

164

BibTex

@book{BUT61934,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Tatiana {Mifková} and Denisa {Dvořáková} and Klára {Polášková} and Jiří {Kubík} and Petr {Hluštík} and Josef {Beránek}",
  title="Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území",
  year="2007",
  publisher="Ardec",
  address="Brno",
  series="1",
  edition="1",
  pages="1--164",
  isbn="80-86020-55-X"
}