Publication detail

Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. HLUŠTÍK, P. SKLENÁROVÁ, T. KUBÍK, J. DVOŘÁKOVÁ, D.

Original Title

Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování

English Title

Storm Water Management in the Global Warming

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o hospodaření s dešťovými vodami v urbanizované území v době nastupujícího globálního oteplování.

English abstract

The paper deals storm water management in the global warming.

Keywords

Infiltrace, retence, srážkové vody, užívání, vsakovací zařízení, znečištění dešťových vod

Key words in English

infiltration, retention, rainwater, pollution rainwater

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D.

RIV year

2007

Released

18. 9. 2007

Publisher

AČE ČR

Location

Brno

ISBN

978-80-239-9618-0

Book

Odpadní vody 2007

Edition number

1

Pages from

105

Pages to

110

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT28720,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Petr {Hluštík} and Tatiana {Mifková} and Jiří {Kubík} and Denisa {Dvořáková}",
  title="Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování",
  booktitle="Odpadní vody 2007",
  year="2007",
  number="1",
  pages="105--110",
  publisher="AČE ČR",
  address="Brno",
  isbn="978-80-239-9618-0"
}