prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FCE – Head of Department

+420 54114 7650
chobola.z@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Projects

 • 2021

  Využití akustických metod pro nedestruktivní testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokými teplotami, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2018

  Simulace plošného poškození betonového prvku požárem a následná diagnostika vzniklého poškození nedestruktivními a destruktivní metodami, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Optimalizace akustické metody Impact-echo pro diagnostiku betonových konstrukcí degradovaných vysokými teplotami, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Využití akustických metod pro testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Využití metody Impact-Echo pro analýzu betonu a železobetonu degradovaného vysokou teplotou., zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Využití akustických metod pro nedestruktivní testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Využití akustických metod pro posouzení stavu koroze u železobetonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití metody Impact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Využití metody Imact-echo pro posouzení stavu koroze výztižné oceli u železobetonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Posouzení možnosti využití metody Imact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Využití metody Imact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Progresivní testování kvality a životnosti nanomateriálů na bázi siliko-aerogelů využívaných ve stavebnictví, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Monitorování a analýza stavu koroze výztužné oceli v železobetonových konstrukcích akustickými metodami, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2009

  GA102/09/0859, Souvislost lokální emise světla se stochastickými jevy v PN přechodu solárních článků při velmi nízkých teplotách., zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  GA102/04/0142, Šumová spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování kvality, spolehlivosti a životnosti solárních článků, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA103/03/0295, Monitorování a analýza koroze vyztužené oceli v železobetonových konstrukcích., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GA103/02/1092, Využití akustické emise pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  CE803120108, Stanovení metodiky monitorování výztuží železobenových s předpjatých konstrukcí, zahájení: 01.03.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  KONTAKT, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail