Project detail

Local Light Emission in Association with Stochastic Processes in PN Junction in Solar Cells at Cryo Temperature.

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Mark

GA102/09/0859

Default language

Czech

People responsible

Dolenský Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chobola Zdeněk, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Jandová Kristýna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

STOJAN, R.; VANĚK, J. ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU VELMI NÍZKÝCH TEPLOT PŘI DETEKCI DEFEKTŮ SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. Liptovský Mikuláš: 2010. s. 118-123. ISBN: 978-80-554-0242-0.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; DOLENSKÝ, J. Testing quality of new solar cells designed for concentrators system by noise spectroscopy. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 142-145. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of Different Conditions to the Light Induced Degradation of Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 167-176. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c-Si Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 177-185. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c-Si Solar Cell Characterization. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-5. ISSN: 1110-662X.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938-5862.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Method of detection microplasma in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 138-1141. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

VESELÝ, A. Analysis of back side contact imaging phenomenon in LBIC. In Proceedings of the 15.th conference Student EEICT, volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. p. 223-226. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

VANĚK, J.; VESELÝ, A.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. Automation Detection of defect in solar cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. p. 130-133. ISBN: 978-80-214-3943-6.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Testing methods of solar cells in dependence on temperature. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: NOVPRESS s.r.o, Brno, 2009. p. 144-152. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2010 část druhá - Elektronika. Plzeň: 2010. s. 121-124. ISBN: 978-80-7043-914-2.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. New testing method for photovoltaic modules. In Proceedings of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Valencia, Spain: WIP, 2010. p. 4189-4191. ISBN: 3-936338-26-4.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the testing of solar modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 163-166. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. System of very low temperature controlling during the defect detection of solar cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 167-170. ISBN: 978-80-214-4148-4.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Active load for the solar module testing. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 106-109. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J. Control equipment for very low temperature during the defect detection of solar cells. In Electronic Devices and Systems. První. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 308-312. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Possibility of Solar Module Testing by the Active Load. In Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. Brno: Czech RE Agency, 2010. s. 87-89. ISBN: 978-80-254-8906-2.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; KAFKA, M. Transillumination Photoluminescence. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 132-134. ISSN: 1313-1842.
Detail

VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Evaluating of the Quality of New Solar Cells Designed for Concetrator Systems Application by Noise Spectroscopy. Electronics, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 261-263. ISSN: 1313-1842.
Detail

VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; CHOBOLA, Z.; PARAČKA, P. Micro-plasma Luminescence And Signal Noise Used To Solar Cells Defect Diagnostic. AIP conference proceedings, 2009, vol. 2009, no. 1129, p. 641-644. ISSN: 0094-243X.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Diagnostic methods of solar cells in dependence on temperature. Proceedings of SPIE, 2009, vol. 2009, no. 7412, p. 0U (17-8 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Noise as characterization for GaSb-based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Proceedings of SPIE, 2010, vol. 2010, no. 7720, p. 77202c-1 (77202c-7 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. System for automatic recognizing defects in solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 84-87. ISSN: 1313-1842.
Detail

VANĚK, J. Diagnostické metody fotovolatických článků pro maximalizaci doby jejich životnosti. TZB Haus Technik, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1803-4802.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; VANĚK, J.; HROZEK, J. Diagnostic Methods of Solar Cell Based on Temperature Dependence. ECS Transactions, 2010, vol. 2010 (28.), no. 21, p. 71-79. ISSN: 1938-5862.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Návrh chemickej pasivácie kremíkového povrchu pre meranie doby života minoritných nosičov náboja pri výrobe solárnych článkov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 119, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Control system for very low temperature during the defection detection of solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 16-18. ISSN: 1313-1842.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. Maximum power point load for the solar module test. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 165-167. ISSN: 1313-1842.
Detail

VANĚK, J. Dílčí výzkumná zpráva GAČR 102/09/0859. 2010.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. MEASUREMENT OF CARRIER BULK-LIFETIME BY THE HELP OF NEW CHEMICAL PASSIVATION IN TECHNOLOGY OF SILICON SOLAR CELLS. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011. Brno: VUT Brno, 2011. p. 134-139. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

VANĚK, J.; ŠTENCEL, J. System for an automatic analysis of defective Solar cells in the Solar Module. Acta Montanistica Slovaca, 2011, vol. 15, no. 2, p. 105-110. ISSN: 1335-1788.
Detail

VANĚK, J.; HOFMAN, J. Active Load for the Testing of Solar Modules. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 129-134. ISSN: 1938-5862.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L. Measuring of Solar Radiation Intensity. In Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. Tiskárna Atom,Ltd., Chuchelna 254, Semily: Brno University of Technology, 2011. p. 125-128. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. Carrier Bulk-Lifetime Measurement during Solar Cell Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J. New Control Software for LBIC Workplace. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 141-146. ISSN: 1938-5862.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L. Intensity of Solar Radiation Measuring by Pyranometer. In Proceedings of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, DE: WIP, 2011. p. 3783-3785. ISBN: 3-936338-27-2.
Detail

STOJAN, R.; BOBALÍK, L.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Využití pyranometru při měření intenzity sluneční energie. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-554-0242-0.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; BOBALÍK, L.; VESELÝ, A.; DOLENSKÝ, J. Dlouhodobé monitorování intenzity slunečního záření ve fotovoltaice. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 128-131. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

VANĚK, J.; INDRA, J. Degradace soláních článků světelným zářením. In ALER 2011. Liptovský Ján: UNIZA, 2011. s. 141-148. ISBN: 978-80-554-0427-1.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of different conditions to the light induced degradation of solar cell. In Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno, CZ: ABAF, 2011. p. 171-180. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

VANĚK, J. Strukturální diagnostické metody solárních článků. Elektroinstalatér, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 24-25. ISSN: 1211-2291.
Detail

VANĚK, J. Dílčí výzkumná zpráva GAČR 102/09/0859. 2011.
Detail

DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; VESELÝ, A.; WINKLER, L. Backsides Analysis of Solar Cells. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; VESELÝ, A.; KAFKA, M.: G2CCD; Zařízení pro detekci defektů solárních článků pomocí transmisní fotoluminiscence. Udolní 53, Brno, U4-127. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail

BOBALÍK, L.; STOJAN, R.; VANĚK, J.: Sestava pro měření intenzity; Sestava pro dlouhodobé monitorování intenzity slunečního záření. T10-363 Ústav elektrotechnologie Technická 10 Brno 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=160. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; STOJAN, R.: měřič intenzity; Zařízení pro měření intenzity slunečního záření využívající pyranometr RS-81-I. FEKT VUT U4-127 Údolní 53 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail

VANĚK, J.; ROČEK, R.; ŘEZNÍČEK, M.; VESELÝ, A.: LBIC; Řídící program testovacího zařízení solárních článků LBIC. Udolní 53, Brno U4-127. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (software)
Detail

LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.: Black Box I; Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC. Ústav Fyziky FAST VUT v Brně, http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. (funkční vzorek)
Detail