doc. Ing.

Vlastislav Salajka

CSc.

FCE – Associate professor

+420 54114 7365
salajka.v@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Projects

 • 2012

  Prostředky pro modernizaci a zkvalitnění výukových metod k řešení prutových konstrukcí deformační metodou, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace počítačových učeben pro modelování konstrukcí a výuku mechaniky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Metodika modelování interakce základů pod stroji a podzákladí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Optimalizace parametrů prostorového modelu podzákladí pro vyčíslení dynamické odezvy základové konstrukce stroje, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA103/09/2007, Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Integrace praktických experimentů do výuky stavební dynamiky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  GA105/04/1424, Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail