prof. Ing. arch.

Vladimír Šlapeta

DrSc.

FA, UT – Head

+420 54114 6724
slapeta@vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Publications

 • 2022

  ŠLAPETA, V. Jože Plečnik na Pražském Hradě. Jože Plečnik na Pražském Hradě. Praha: Architectureweek Praha, 2022. ISBN: 978-80-11-02384-3.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Alfabet. Alfabet. Praha: Czech Architecture Week, s.r.o., 2022. p. 1-271. ISBN: 978-80-11-01091-1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Česká architektura od secese k dnešku. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2022. p. 38-41.
  Detail | WWW

  Jaroslav Kosek ml., Vladimír Šlapeta. Jaroslav Kosek Architekt 1909-2006. Brno: Quatroprint Brno, 2022.
  Detail

 • 2021

  ŠLAPETA, V. Návrhy Lubomíra Šlapety na průmyslové město Studeník v Hulíně. Prostor Zlín, 2021, vol. 28, no. 4, p. 42-48. ISSN: 1212-1398.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. Architektura 20.století – Česká republika, České vysoké učení technické v Praze – dějiny, Vysoké školství – architektonické vzdělávání. Alfa. Alfa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2021. 180 p. ISBN: 978-80-01-06880-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. In margine přátelství a dialogu Ivana Theimera a Lubomíra Šlapety. Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, 2021, vol. 2021, no. 2, p. 83-86. ISSN: 1214-6420.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. S velkým mužem u malého stolečku. In Dům na kolečkách. Cestou k Johnu Hejdukovi. Praha: Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2021. p. 121-125. ISBN: 978-80-01-06859-5.
  Detail

  ŠLAPETA, V. In margine Gahurovy „kresby“ o Josipu Plečnikovi. Prostor Zlín, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 45-47. ISSN: 1212-1398.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V.; STRUHAŘÍK, D. Stegreif Brno - Brunn winter semester 2020. 1. 1. Brno: VUTIUM, 2021. 115 p. ISBN: 978-80-214-5925-0.
  Detail | WWW

 • 2020

  ŠLAPETA, V. Osobní ohlédnutí za sto lety české školy architektury v Brně. In 100. Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 2020. p. 2-13. ISBN: 978-80-214-5664-8.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Architektur an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau – Lehrer und Schüler. In Nicht nur Bauhaus m Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa. Oldenbourg: De Gruyter Verlag Oldenbourg, 2020. p. 96-119. ISBN: 978-3-11-065876-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. František Lydie Gahura and the Tomáš Baťa Memorial. Piranesi, 2020, vol. 2020, no. 42-43, p. 27-41. ISSN: 1318-007X.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V., FRANTA, P. Londýnská ulice. Příběhy domů a lidí. Praha: Městská část Praha 2, 2020. 74 p. ISBN: 978-80-270-8638-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. The Baťa Phenomenon. Piranesi, 2020, vol. 2020, no. 42-43, p. 6-27. ISSN: 1318-007X.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. Architekt hodolanského divadla Lubomír Šlapeta. In Moravské divadlo Olomouc 1920-2020. Olomouc: Moravské divadlo Olomouc, 2020. p. 151-253. ISBN: 978-80-270-8745-7.
  Detail

  BAYER, P.; CIKRLE, P.; HASNÍKOVÁ, H.; KRACÍK, M.; KULAWIECOVÁ, K.; KUNECKÝ, J.; LAPŠANSKÝ, M.; POPELOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLÁKOVÁ, R.; SCHRÁNILOVÁ, A.; ŠLAPETA, V. Hotel Intercontinental v Praze. Historie, urbanismus, architektura. Praha: Národní památkový ústav, 2020. 256 p. ISBN: 978-80-7480-129-7.
  Detail

  HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 70 p. ISBN: 978-80-214-5840-6.
  Detail

 • 2019

  ŠLAPETA, V. Baťa a Zlín. In Testament – Manifest Památník Tomáše Bati. Zlín: Statutární město Zlín, 2019. p. 24-41. ISBN: 9788087766170.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Rozloučení s Růženou Žertovou. Bulletin České komory architektů. Praha: ČKA, 2019. p. 12-13. ISSN: 1804-2066.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Adolf Rading , der Lehrer und seine Schueler. In Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019. p. 137-164. ISBN: 978-3-11-059718-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Adolf Rading und Oskar Schlemmer , Haus Dr.Rabe - Mensch und Raum. In Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019. p. 109-136. ISBN: 978-3-11-059718-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Adolf Rading nauczyciel i jego uczniowie. In Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019. p. 137-164. ISBN: 978-83-65730-11-4.
  Detail

  VRABELOVÁ, R.; ŠLAPETA, V. Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949-2000. Praha: Nakladatelství Paseka, 2019. 244 p. ISBN: 978-80-7432-920-3.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch. In Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Dresden: Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019. p. 178-185. ISBN: 978-3-95498-493-0.
  Detail

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 p. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Od normalizace k sametové revoluci a za ni. In 30 let svobody / 30 Years of Freedom. Praha: Karel Kerlický - KANT, 2019. p. 158-169. ISBN: 978-80-7437-302-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Leningrad, 1925. Erich Mendelsohn : Kraftwerk der Fabrik "Krasnoe Znamja". Stadt Bauwelt, 2019, vol. 2019, no. 26, p. 60-61. ISSN: 0005-6855.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. Adolf Rading i Oskar Schlemmer - willa dokrora Rabego, czlowiek i przestrzen. In Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019. p. 109-135. ISBN: 978-83-65730-11-4.
  Detail

 • 2018

  ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a česko-slovenska moderna. In Forum & česko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. p. 51-59. ISBN: 978-80-7204-992-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Gravitační přehradní nádrž a úpravna pitné vody na Klíčavě. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 123-125. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Sídliště Rozdělov. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 126-128. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Rezidence Mukařov. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 148-151. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Dům s pečovatelskou službou Úvaly. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 158-159. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Forum & česko-slovenská moderna. In Forum & česko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018. p. 51-59. ISBN: 978-80-7204-992-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Úvod. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918 - 2018. Praha: Foibos Books s.r.o., 2018. p. 6-17. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Vila doktora Čelakovského. In Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 65-66. ISBN: 978-80-88258-11-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Štrupplova vila. In Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Praha: Foibos book s.r.o., 2018. p. 67-68. ISBN: 978-80-88258-11-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Vila ředitele Růžičky. In Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 69-70. ISBN: 978-80-88258-11-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Staroměstská radnice. In Staroměstská radnice. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 164-189. ISBN: 978-80-88258-07-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. The Old Town Hall. In The old Town Hall. Praha: Foibos books s.r.o., 2018. p. 164-189. ISBN: 978-80-88258-08-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Zdymadlo, jez a vodní elektrárna v Brandýse nad Labem. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books .s.r.o., 2018. p. 79-81. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Rodinný dům Anny a Václava Holých. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos Books s.r.o., 2018. p. 100-103. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Okresní hospodářská záložna v Benátkách nad Jizerou. In Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Praha: Foibos books, s.r.o., 2018. p. 107-109. ISBN: 978-80-88258-10-0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. In Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 2018. p. 47-52. ISBN: 978-3-8031-3676-3.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 3-4. ISSN: 1212-0855.
  Detail

  ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, 2018, no. 2, p. 11-11. ISSN: 1801-089X.
  Detail

 • 2017

  ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. In BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017. p. 145-152. ISBN: 978-3-03860-075-6.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times. In SOS Brutalismus. Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017. p. 145-152. ISBN: 978-3-03860-075-6.
  Detail

 • 2016

  ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne. Werkbung-siedlungen 1927-1932. In A Way to Modernity. The Werkbund Estates. Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016. p. 222-258. ISBN: 978-83-89262-92-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. In Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016. p. 222-258. ISBN: 978-83-89262-89-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates. In A Way to Modernity. The Werkbund Estates. Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016. p. 222-258. ISBN: 978-83-89262-93-6.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V. Vzorové sídliště Werkbundu Baba v Praze (1932. In Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016. p. 218-229. ISBN: 978-83-89262-91-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. In Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016. p. 222-258. ISBN: 978-83-89262-91-2.
  Detail

  SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký průvodce po architektuře 1890- 1948. Praha: Paseka, 2016. 296 p. ISBN: 978-80-7432-748- 3.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Die Werkbundsiedlung Baba in Prag- Dejvice 1932. In Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927- 1932. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016. p. 234-258. ISBN: 978-83-89262-92- 9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Otevřete okna do Evropy. In První republika 1918-1938 : Dějiny. Osobnosti. Denní život. Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016. p. 112-115. ISBN: 978-80-7525-014-8.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932). In Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016. p. 222-233. ISBN: 978-83-89262-89-9.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Baba Model Housing Estate in Prague (1932). In A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016. p. 234-258. ISBN: 978-83-89626-93-6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Baba Model Housing Estate in Prague (1932). In A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw, 2016. p. 222-233. ISBN: 978-83-89262-93-6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech. In Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. Brno: NPU Brno, 2016. p. 11-13. ISBN: 978-80-7480-036-8.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Méně je více – Vila Tugendhat. In První republika 1918-1938 : Dějiny.Osobnosti.Denní život. Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016. p. 116-116. ISBN: 978-80-7525-014- 8.
  Detail

 • 2015

  ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. In 7 x ANTONÍN RAYMOND. Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015. p. 32-41. ISBN: 978-80-905782-9- 6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. In ALFRED NEUMANN. Ostrava: Kabinet architektury., 2015. p. 19-45. ISBN: 978-80-905953-1- 6.
  Detail

 • 2014

  Vrabelová R., Šlapeta V. Brněnská architektura 1918-2008. Brněnská architektura 1918-2008. architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN: 9788072049042.
  Detail

  HOŠŤÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie. Brno: 2014. p. 1-19.
  Detail | WWW

  ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brněnská architektura 1918-2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 174 p. ISBN: 978-80-7204-904-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo. Praha: Nadace Charty 77, 2014. 288 p. ISBN: 978-80-260-5727-7.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Ernst Wiesner a Brno. In Vila Münz. 1. Brno: H.R.G., 2014. p. 7-17. ISBN: 978-80-905608-2-6.
  Detail

 • 2013

  ŠLAPETA, V. Dva rozhlasové projevy k výstavě Baba 1932. In Slavné vily Prahy 6 - Osada Baba 1932-1936. Praha: FOIBOS, 2013. p. 168-175. ISBN: 978-80-87073-68-1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. The Association of the Czechoslovak Werkbund. In Great Villas of Prague 6 - Baba Housing Estate 1932-1936. Praha: FOIBOS, 2013. p. 27-53. ISBN: 9788087073698.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Svaz československého díla. In Slavné vily Prahy 6 - Osada Baba 1932-1936. Praha: FOIBOS, 2013. p. 27-53. ISBN: 978-80-87073-68-1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Two Radio Talks on Baba Housing Estate. In Great Villas of Prague 6 - Baba Housing Estate 1932-1936. Praha: FOIBOS, 2013. p. 168-175. ISBN: 9788087073698.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Villa from the WUWA Exhibition. In Great Villas of Poland. Praha: FOIBOS, 2013. p. 233-234. ISBN: 978-80-87073-58-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Villa for Dr.Kriebel. In Great Villas of Poland. Praha: FOIBOS, 2013. p. 230-232. ISBN: 978-80-87073-58-2.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Vila z výstavy WUWA. In Slavné vily Polska. Praha: FOIBOS, 2013. p. 233-234. ISBN: 978-80-87073-56-8.
  Detail

 • 2011

  PELČÁK, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno architektura 1918- 1939. Brno: Centrum architektury, 2011. ISBN: 978-80-260-0943- 6.
  Detail

 • 2007

  ŠLAPETA, V. Polsko. ERA 21, 2007, vol. 2007, no. 6, p. 71-71. ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; ZATLOUKAL, P. Elly a Oskar Oehlerovi - Olárovi. In Elly Oehler/Olárová 1905-1953 / Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům Brno, 2007. p. 13-47. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; ZATLOUKAL, P. Vila Antonína a Marie Markových v Praze. In Elly Oehler/Olárová 1905-1953 , Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům, 2007. p. 55-57. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Jan Kotěra a Národní dům. In Národní dům v Prostějově 1907 - 2007. 2007. p. 85-98. ISBN: 978-80-239-7247- 4.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Dopis Oskara Olára. In Elly Oehler/Olárová 1905-1953 , Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům, 2007. p. 127-128. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Co mi dala Olomouc. In Moje město Olomouc. Olomouc: Literární klub Olomouc, 2007. p. 67-71.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; JAKUBCOVÁ, A. Vila Antonína a Marie Markových v Praze. In Elly Oehler/Olárová 1905 - 1953 / Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům Brno, 2007. p. 55-57. ISBN: 978-80254-09-67- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; ZATLOUKAL, P. Vila Ladislava Říhovského. In Elly Oehler/Olárová 1905 - 1953 / Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům, 2007. p. 58-59. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; JAKUBCOVÁ, A. Vila Josefa a Blaženy Kefurtových v Praze. In Elly Oehler/Olárová 1905 - 1953 / Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům, 2007. p. 63-64. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V.; ZATLOUKAL, P. Vila Františka Wawerky v Lipníku nad Bečvou. In Elly Oehler/Olárová 1905-1953 , Oskar Oehler/Olár 1904- 1973. Brno: Spolek Obecní dům, 2007. p. 74-76. ISBN: 978-80-254-0967- 1.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Das Erzdiöcezanmuseum in Olomouc/ Olmütz. 2007, vol. 2007, no. 6, p. 52-61.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Olomouc, Na Vozovce 33. Střední Morava, 2007, vol. 2007, no. 25, p. 114-119. ISSN: 1211- 7889.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Olomouc, Na vozovce 33. Architekt, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 56-60. ISSN: 1210- 9568.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Amerikanismus, mrakodrapy a české prostředí. In Obchodní palác Centrum v Brně. 2007. p. 6-11. ISBN: 978-80-239-8860- 4.
  Detail

 • 2006

  ŠLAPETA, V. Architektonická vzájemnost se Slovinskem. ERA 21, 2006, vol. 2006, no. 6, p. 5 ( p.)ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Úvod - Jindřich Kumpošt 1891- 1968. In Jindřich Kumpošt 1891- 1968. 2006. Obecní dům Brno, 2006. p. 9-12. ISBN: 80-239-8332- 6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Rodinné domy v české architektuře XX. století. 2006, vol. 2006- 2007, no. 12- 01, p. 21-24.
  Detail

 • 2005

  ŠLAPETA, V. Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelaende in Breslau - Das Werk von Max Berg. 2005, vol. 2005, no. 6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Josef Polášek 1899- 1946. 2005, vol. 2005, no. 4, p. 3-3.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Praga dopo la Revoluzione di Velluto. 2005, vol. 2005, no. 184, p. 166-169.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Šlapeta v Luhačovicích. Architekt, 2005, vol. 2005, no. 1, ISSN: 1210- 9568.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Vlastislav Hofman 1884- 1964. 2005, vol. 2005, no. 6.
  Detail

  ŠLAPETA, V. Jan Hird Pokorný - český architekt v New Yorku. Galerie J. Fragnera Praha 2005: 2005. 128 p. ISBN: 80-239-4754- 0.
  Detail

  ŠLAPETA, V. From Funkcionalism to Stalinism and Back - Architecture in Czechoslovakia 1945- 1968. In Architecture + Art. 2005. p. 100-104. ISBN: 952-5371-22- 0.
  Detail

 • 2003

  PELČÁK, P.; ŠLAPETA, V. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta Architektonické dílo / Architectural work 1908 - 1983 1908 - 1999. Lubomír Šlapeta - Čestmír Šlapeta Architektonické dílo / Architectural work 1908 - 1983 1908 - 1999. Brno: Obecní dům Brno, 2003. ISBN: 80-85227-56- 8.
  Detail

 • 1999

  PELČÁK, P.; ŠLAPETA, V.; WAHLA, I. Jan Víšek, 1890 - 1966. Jan Víšek, 1890 - 1966. Brno: Obecní dům Brno, 1999.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.