Ing.

Roman Brzoň

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7488
brzon.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Publications

 • 2019

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Analysis of Thermal Bridges in Loggias of Pre-Cast Concrete Apartment Buildings. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). CEDEX A, France: E D P SCIENCES, 2019. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2018

  BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Porovnání rozdílného měřícího vybavení pro měření vlhkosti vysoce pórovité tepelné izolace. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. p. 13-19. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  BRZOŇ, R.; KALOUSEK, L.; FIŠAROVÁ, Z. Analýza systémových tepelných mostů panelových budov. In 42. Setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2018. p. 12-18. ISBN: 978-80-214-5715-7.
  Detail

 • 2016

  KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R. Vaporization box for monitoring of moisture generation depending on the temperature and relative humidity. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 614-622. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  REMEŠ, J.; BRZOŇ, R.; PETŘÍČEK, T.; HORÁK, J. Moisture diagnostic of a failured roof drainage situated behind a parapet wall and a subsequent condensate influence to a wooden construction. In MATEC Web of Conferences. Volume 93. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012- 5.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R. The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls. In MATEC Web of Conferences. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5.
  Detail

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 3-10. ISBN: 978-3-03835-709- 4.
  Detail | WWW

 • 2015

  KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T. Průvodce energetických úspor pro obce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, 2015. 72 p. ISBN: 978-80-214-5213- 8.
  Detail

 • 2014

  KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Integration of phase change materials in building structures. AD Alta, 2014, vol. 3, no. 2, p. 110-113. ISSN: 1804- 7890.
  Detail

  DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R. Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC). In Advanced materials research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 96-102. ISBN: 978-80-214-5003-5. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Vliv sálavého chlazení a vytápění s PCMs na vnitřní mikroklima a spotřebu energie. TZB- info, 2014, vol. 2014, no. -, p. - (- p.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Použití tepelně aktivovaných panelů se sádrovou omítkou s PCMs. Stavební obzor, 2014, vol. 2014, no. 3- 4, p. - (- p.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Comparison of Selected Energy Simulation Tools. In Envibuild 2014. -. Brno: VUT v Brně, Fakulata stavební, 2014. p. - (- p.)ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 100 p. ISBN: 978-80-214-4879- 7.
  Detail

  KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z. Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 1041. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 63-66. ISBN: 9783038352808. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Application of Phase change materials to maintain operative temperature in the framework of legislative requirements in the summer period. In Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013. p. 386-390. ISBN: 978-80-227-4070- 8.
  Detail

  KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 2656-2665. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R. Challenges in the latent heat storage technology for building applications. Praha: Grada Publishing, 2013. p. 433-436. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Passive cooling of buildings by using phase change materials. Wels: OO Energiesparverband, 2013.
  Detail

 • 2012

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání simulací konstrukcí s vysokou tepelněakumulační schopností. TZB- info, 2012, vol. 2012, no. 11, p. - (- p.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 730540-2:2011 a ČSN 730540-2/Z1: 2012. Materiály pro stavbu, 2012, vol. 18, no. 9, p. 64-65. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Vliv výztuže na tepelnou vodivost železobetonu a ovlivnění sledovaných veličin u vybraných modelů ISO nosníků. Sborník anotací. 2012. p. 79-79. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T. Tepelně technické posouzení ISO- nosníků. Stavební obzor, 2012, vol. 21, no. 3, p. 72-77. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T. Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství. TZB- info, 2012, vol. 2012, no. 4, p. - (- p.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F. Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...). Hradec Králové: 2012. p. 138-142.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání stacionárních a nestacionárních simulací konstrukcí s vysokou tepelně akumulační schopností. In Simulace budov a techniky postředí 2012. Sborník 7. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA- CZ, 2012. p. 107-111. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla. Konstrukce, 2012, vol. 11, no. 2, p. 25-31. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  BRZOŇ, R. Influence of reinforcement on thermal conductivity of reinforced concrete and effect of these changes on monitored values for selected ISO beams. In Young Scientist 2012. 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904- 0.
  Detail

 • 2011

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání nejběžněji dostupných značek ISO- nosníků na českém trhu. Stavebnictví, 2011, vol. 5, no. 9, p. 48-53. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  BRZOŇ, R.; BLAHOVÁ, P. The experimental box and construction for low energy building. In Solaris 2011, PhD Poster Session. Brno: 2011. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4306- 8.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Nejčastěji používané ISO-nosníky na českých stavbách. In 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky. Praha: ČVUT, 2011. p. 9-12. ISBN: 978-80-01-04959- 4.
  Detail

  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Vliv výztuže v ISO nosníku na tepelný tok a vnitřní povrchové teploty. Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; BRZOŇ, R. Pasivní chlazení budov. Interiér, 2011, vol. 14, no. 3, p. 22-25. ISSN: 1214- 4584.
  Detail

 • 2010

  OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2010, vol. 16, no. 5, p. 28-31. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.