Ing.

Roman Brzoň

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7488
brzon.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Patents

 • 2016

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Thermal isolation module for constructions under pressure. EP2851481B1, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 305113, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  průmyslový vzor
  OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží. 36168, průmyslový vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; VUT v Brně: Nosný prvek pro nadstřešní systémy. 26117, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; VUT v Brně: Nosný prvek pro předsazené části fasády, zvláště okenní výplně. 26118, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; BODNÁROVÁ, L.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; HORÁK, D.; DOSTÁLOVÁ, D.; ŽÍTT, P.; VUT v Brně: Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. 26085, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; VUT v Brně: Tepelně izolační nosný modul pro předsazené konstrukce. 26086, užitný vzor. (2013)
  Detail

  patent
  OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží a sestava z těchto modulů. 303841, patent. (2013)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; VUT v Brně: Tepelně akumulační modul se systémem kapilárních rohoží a sestava z těchto modulů. 23713, užitný vzor. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně akumulační podhled aktivovaný větranou vzduchovou mezerou. 23599, užitný vzor. (2012)
  Detail