Ing.

Roman Brzoň

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7488
brzon.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Creative activities

  • OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.: STAM-IA4; Modelová instalace sestavy tepelně akumulačních modulů se systémem kapilárních rohoží pro stabilizaci tepelného mikroklimatu ve stavbách s lehkými obalovými konstrukcemi. Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (funkční vzorek)
    Detail

  • BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; KLUBAL, T.; ŽÍTT, P.; DOSTÁLOVÁ, D.: tlakový modul_IA5; Tepelně izolační modul pro tlakem namáhané konstrukce. Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (funkční vzorek)
    Detail

  • BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.: kotvící modul_IA5; Kotvící prvek pro předsazené konstrukce. Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.