Ing.

Roman Brzoň

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7488
brzon.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Projects

 • 2014

  Detekce emisí těkavých organických látek z vybraných stavebních materiálů a ve vnitřním prostředí budov, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Optimalizace současné konstrukce Izo-nosníku., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inteligentní systém pasivního chlazení pro eneregticky efektivní budovy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Efektivní akumulace skupenského tepla v konstrukcích nízkoenergetických staveb, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail