Ing.

Radovan Galas

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant professor

+420 54114 3239
Radovan.Galas@vut.cz

Send BUT message

Ing. Radovan Galas, Ph.D.

Creative activities

 • KOUTNÝ, D.; NOVÁK, J.; SKALICKÝ, L.; GALAS, R.: 3DP_2011; Experimentální 3D tiskárna. Laboratoř č. A4/503 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=215. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=215, number of downloads: 1
  Detail

 • SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Twin disk simulator; Dvoudiskové experimentální zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1841. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1841, number of downloads: 1
  Detail

 • SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.; GALAS, R.; MAZŮREK, I.: Pohon-01; Pohonné zařízení pro dvoudisková zařízení. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1842. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1842, number of downloads: 1
  Detail

 • GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.: Dvoudiskové zařízení; Modul simulátoru kontaktu kola a kolejnice pro studium laterálního skluzu. Laboratoř kolejové dopravy A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=316, number of downloads: 3
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV01; Aplikační jednotka pro experimentální vývoj v laboratorním prostředí. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/378, number of downloads: 2
  Detail

 • GALAS, R.; VALENA, M.; OMASTA, M.; HARTL, M.: Jednotka FV02; Aplikační jednotka pro testování v reálném provozu. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/380, number of downloads: 1
  Detail

 • MÁLEK, J.; GALAS, R.; OMASTA, M.; HARTL, M.; ROSENDORF, P.; VAŠÍČEK, M.: frozen; Experimentální zařízení pro studium námrazových jevů trolejových vedení. Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/397/, number of downloads: 0
  Detail

 • OMASTA, M.; GALAS, R.; KVARDA, D.; VALENA, M.; VAŠÍČEK, M.: Kontaktní simulátor; Kontaktní simulátor pro vytváření třecích vrstev na kolejnici. Laboratoř kolejové dopravy B3/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/438. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/438, number of downloads: 0
  Detail

 • JORDÁN, T.; GALAS, R.; KVARDA, D.; VALENA, M.; OMASTA, M.; VAŠÍČEK, M.: Smýkadlo; Tribometr pro měření smykového tření na kolejnici. Laboratoř kolejové dopravy B3/307 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/439. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/439, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.