doc. Ing.

Radim Burget

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6933
burgetrm@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Projects

 • 2024

  FW10010014, Nová automatizace procesů řízená umělou inteligencí pro zjednodušení a zlepšení telekomunikačních procesů, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  FW07010015, Monitorování průmyslových objektů s použitím senzorických sítí , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  VK01010107, Aplikace umělé inteligence pro forenzní identifikaci stop zeminových fází, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  CK04000027, Systém řízENí Dopravy nové gEneRace (SENDER) , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  VK01010153, Vývoj umělé inteligence pro systém multimodální nedestruktivní forenzní analýzy materiálů, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2022

  VJ02010019, Nástroje forenzní expertizy ručně psaného písma, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  VI04000039, Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Využití umělé inteligence v ČEPS - projekt ARTIC, zahájení: 01.06.2020, ukončení: 05.01.2021
  Detail

  La Contextressa, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vývoj mechatronické cylindrické vložky Tokoz ePRO 1.4, zahájení: 15.02.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  UtilCell - umělá inteligence pro měřící systémy, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life), zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Lokalizace poruch v prostředí rafinerií pomocí umělé inteligence, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  A network for dynamic wearable applications with privacy constraints, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Data analytics 2017, zahájení: 28.06.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Hardwarově akcelerovaná identifikace osob z videozáznamů s použitím hlubokého strojového učení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  Connected homes - thermostat datamining, zahájení: 01.07.2016, ukončení: 23.12.2016
  Detail

  Klasifikace hutních materiálů pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu za použití hlubokých neuronových sítí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Dolování teplotních dat (Thermostat Data Mining), zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TA04011024, Nástroj pro sběr, analýzu a vizualizaci statistických dat o využívání produktů s cílem zvýšit efektivitu vývoje, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  FR-TI4/151, Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Zavedení problematiky genetických algoritmu a genetického programování do výuky, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora zapojení vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce v oblasti zpracování obrazových a zvukových signálů, zahájení: 01.06.2011, ukončení: 29.05.2014
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Lokalizování koncových bodů v distribuovaných systémech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Diskrétní simulační knihovna pro přípravu cvičení systémů hromadné obsluhy, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Počítačová analýza vlastností digitálních modulací, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail