Project detail

Nová automatizace procesů řízená umělou inteligencí pro zjednodušení a zlepšení telekomunikačních procesů

Duration: 01.01.2024 — 30.06.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- whole funder

Mark

FW10010014

Default language

Czech

People responsible

Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. - fellow researcher
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2024-01-01 - 2026-06-30)
Department of Information Systems
- (2024-01-01 - 2026-06-30)