Project detail

Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Předložený projekt je zaměřen na řešení problematiky plnění legislativních požadavků z oblasti ekodesignu a bezpečnosti strojních zařízení v rámci procesu vývoje nového stroje. Bezpečnosti a ekodesignu výrobků v současnosti náleží do prioritní strategie EU rozvíjející výrobkovou politiku Společenství. Výrobci musí preventivně optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí během jejich celého životního cyklu, a to při současném zachování jejich bezpečnosti a funkčních vlastností, což s sebou nese potřebu řešení celé řady dílčích vědecko-výzkumných úkolů

Mark

FSI-S-11-5

Default language

Czech

People responsible

Barvenčík Oldřich, Ing. - fellow researcher
Benáček Martin, Ing. - fellow researcher
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Blecha Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ćirović Ivan, Ing. - fellow researcher
Dudarev Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ertl Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hammer Miloš, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - fellow researcher
Hubík Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chernykh Daria, Ing. - fellow researcher
Janda Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jaroš Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Knobloch Josef, Ing., M.Sc. - fellow researcher
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr. - fellow researcher
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kotek Luboš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kovaříková Ludmila, Ing. - fellow researcher
Kozubík Jiří, Ing. - fellow researcher
Kubela Tomáš, Ing. - fellow researcher
Kutálek David, Ing. - fellow researcher
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA - fellow researcher
Mimochodek Martin, Ing. - fellow researcher
Minář Petr, Ing., MSc - fellow researcher
Ministr Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Tomáš, Ing., Ph.D., ING-PAED IGIP - fellow researcher
Opl Miroslav, Ing. - fellow researcher
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlík Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pfaff Ondřej, Ing. - fellow researcher
Pochylý Aleš, Ing. - fellow researcher
Selingerová Simona, Ing. - fellow researcher
Simeonov Simeon, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Solař Martin, Ing. - fellow researcher
Stano Pavol, Ing. - fellow researcher
Sýkora Jan, Ing. - fellow researcher
Synek Miloš, Ing. - fellow researcher
Tabas Marek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tůma Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč František, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

SINGULE, V.; TOMAN, J. EC motory maxon pro práci v extrémních podmínkách. Technika a trh, 2011, roč. 19, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1210-5902.
Detail

TOMAN, J.; SINGULE, V. Nová řada EC motorů Maxon určená pro extrémní podmínky. Automa, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 41-43. ISSN: 1210-9592.
Detail

PAVLÍK, J. Závislost polarizačních indexů na vnějších vlivech měření. In VYBRANÉ PROBLÉMY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 17-25. ISBN: 978-80-214-4326-6.
Detail

TOMAN, J.; SINGULE, V. Self-tuning and Verification of the Control Algorithm for BLDC Motor in Real Time. In Electrical drives and power electronics proceedings. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2011. p. 123-127. ISBN: 978-80-553-0734-3.
Detail

TOMAN, J.; HUBÍK, V.; SINGULE, V.; BLECHA, R. The adjustable end effector for industrial robots. MM Science Journal, 2011, vol. 4, no. 3, p. 305-310. ISSN: 1803-1269.
Detail

PAVLÍK, J. Effect of measuring instruments on measurements of insulation resistance and polarization index rated by the high-voltage rotating machines. MM Science Journal, 2011, vol. 2011, no. Special Edition, p. 220-227. ISSN: 1803-1269.
Detail

TŮMA, Z.; NOVOTNÝ, T.; KNOFLÍČEK, R. Simulation tools for the Delta robot using Augmented Reality. MM Science Journal, 2011, vol. -, no. 10, p. 216-219. ISSN: 1803-1269.
Detail

STANO, P.; SIMEONOV, S.; ĆIROVIĆ, I.; PFAFF, O. Application Range of Integrating Manufacturing Execution System Functions in Enterprises. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. DAAAM International Scientific Book. TU Wien, Karlsplatz 13/311, A-1040 Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1245-1246. ISBN: 978-3-901509-83-4. ISSN: 1726-9687.
Detail

DOSEDLA, M.; BRADÁČ, F. EFFECTIVE MACHINE TOOL COSTS REDUCTION METHOD. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Viena, Austria: DAAAM internationl, 2011. p. 469-470. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

PERNIKÁŘ, J.; MUSIL, M. Hodnocení jakosti povrchu kroužků valivých ložisek. Strojírenská technologie, 2011, roč. XVI, č. 5, s. 29-32. ISSN: 1211-4162.
Detail

HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O.; BARVENČÍK, O.; MINISTR, M. Predikce poruch výkonových olejových transformátorů na základě časových řad a fuzzy přístupů. Technická diagnostika, 2012, roč. 21, č. z1/2012, s. 69-75. ISSN: 1210-311X.
Detail

HAMMER, M.; ERTL, J. Metodika určení roku dožití výkonových olejových transformátorů. Electro, 2012, roč. 22, č. 3, s. 62-64. ISSN: 1210-0889.
Detail

HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 1. část: Úvod do problematiky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 17, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 2. část: Procesní přístup. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 3. část: Přístup z pohledu dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 19, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. PREVENCE HAVÁRIÍ ZAPŘIČINĚNÝCH SELHÁNÍM LIDSKÉHO ČINITELE V ČESKÉ REPUBLICE A RUSKU. In Plné texty přednášek konference Aprochem 2012. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02376-0.
Detail

KOTEK, L.; BABINEC, F. Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu. In Plné texty přednášek konference APROCHEM 2012. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. s. 296-299. ISBN: 978-80-02-02376-0.
Detail

BABINEC, F.; TABAS, M.; KOTEK, L. Problémově orientované HAZOP studie. Praha: PCHE PetroCHemEng, 2012. s. 225-229.
Detail

KRUŽÍK, M.; BUMBÁLEK, L. Základy visuálně objektového programování komponent ve vývojovém prostředí Delphi. Programová podpora aplikací v rámci metrologických činností, IVP 01/ 15, pp.160, (2011), VUT - FSI, Brno, 2011.
Detail

KRUŽÍK, M.; BUMBÁLEK, L. Rozdíly v hodnocení způsobilosti systému měření u GRR studie. Strojírenská technologie, 2012, roč. XVII, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1211-4162.
Detail

KRUŽÍK, M.; BUMBÁLEK, L. Differences in Comparison of Standards in the Positional Accuracy and Repeatability for NC machine. Manufacturing TECHNOLOGY, 2012, vol. 12, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213-2489.
Detail

SELINGEROVÁ, S.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. On-line correction of robots path based on computer vision. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. p. 1157-1160. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 1. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 2. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 3. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

TOMAN, J.; HUBÍK, V.; SINGULE, V. Development of the Control System for Electric Actuator with BLDC Motor. Engineering Mechanics, 2012, vol. 18, no. 5/6, p. 289-296. ISSN: 1802-1484.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. COMPARISON OF APPROACHES TO PREVENTION OF INJURIES, ACCIDENTS AND INCIDENTS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND RUSSIA. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. p. 893-899. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Cox Model in Reliability Theory of Power Oil Transformers. International Review on Modelling and Simulations, 2012, vol. 5, no. 2, p. 953-959. ISSN: 1974-9821.
Detail

FLEKAL, L.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. FORCE-TORQUE CONTROL METHODS FOR INDUSTRIAL ROBOTS. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. p. 263-268. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L. Validation of human error probabilities with statistical analysis of misbehaviors. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 42, p. 1955-1959. ISSN: 1877-7058.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M. HAZOP study with qualitative risk analysis for prioritization of corrective and preventive actions. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 42, p. 808-815. ISSN: 1877-7058.
Detail

HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Estimation of Reliability Characteristics of Power Oil Transformers. Engineering Mechanics, 2012, vol. 19, no. 1, p. 61-73. ISSN: 1802-1484.
Detail

TABAS, M.; KOTEK, L. Liquefied petroleum gas operation – assessment of the most significant risks. In PROCEEDINGS 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012. p. 943-952. ISBN: 978-80-89475-04-9.
Detail

VAŠEK, L.; HLAVÁČEK, M. INFORMATION SYSTEM FOR TOOL MANAGEMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. Special Issue, p. 1-5. ISSN: 1803-1269.
Detail

KOTEK, L. Nové požadavky na bezpečnost podzemních zásobníků zemního plynu. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 256-257. ISSN: 0032-1761.
Detail

KOTEK, L. Vliv podmínek při řešení havarijní situace na spolehlivost lidského činitele. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2012, roč. 2012, č. 3-4, s. 1-6. ISSN: 1803-3687.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Rizika vzniku nebezpečné atmosféry v elektrické peci a opatření k jejich eliminaci. Automa, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 34-35. ISSN: 1210-9592.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. RISK AND HAZARD ANALYSES OF THE INDUSTRIAL FURNACES – SAFETY OF ELECTROHEAT EQUIPMENT. In 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012). 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA: Curran Associates, Inc., 2012. p. 4888-4893. ISBN: 978-1-62276-436-5.
Detail

KOTEK, L. Nové požadavky na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu. Odpadové fórum, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 28-29. ISSN: 1212-7779.
Detail

AUGSTE, J.; KNOFLÍČEK, R.; HOLUB, M.; NOVOTNÝ, T. TOOLS FOR VISUALIZATION OF ENERGY FLOWS IN THE CONSTRUCTION OF MACHINE-TOOLS. MM Science Journal, 2013, vol. 2013, no. March, p. 392-395. ISSN: 1803-1269.
Detail

PAVLÍK, J. Vybrané problémy elektrotechnické bezpečnosti v souvislosti s přítomností rušení v elektrické síti. In SEKEL 2012. Bratislava: Slovak University of Technology of Bratislava, 2012. s. 41-45. ISBN: 978-80-227-3781-4.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BABINEC, F. Snížení koncentrace kyslíku – modelování následků nehody. In Sborník příspěvků. Mikulov: ICCT, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-86238-37-1.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I., HOFMAN, R. Využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování. Automa, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 1-2. ISSN: 1210-9592.
Detail

Ing.Ivana Simeonovová,doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. LEAD TIME REDUCTION METHODS. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1805-0646.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M. Prevention of major accidents of the aboveground parts of natural gas storage technologies and shale gas production facilities. Chemical Engineering Transactions, 2013, no. 31, p. 211-217. ISSN: 1974-9791.
Detail

KOTEK, L.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BABINEC, F. Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku. In Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013. Praha: CEMC, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-85990-22-5.
Detail

BABINEC, F.; KOTEK, L. Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost. In Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013. Praha: CEMC, 2013. s. 4-8. ISBN: 978-80-85990-22-5.
Detail

KOTEK, L. Zkušenosti s využitím metody HAZOP při identifikaci nebezpečí. In Sborník 6. odborného semináře kvalita a rizika ve výrobě. Jaroměř: ČVUT Praha, 2013. s. 24-26. ISBN: 978-80-87583-05-0.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; KOTEK, L. Comparison of Approaches to Major Accident Prevention between the European Union and Russia. Chemical Engineering Transactions, 2013, vol. 2013, no. 31, p. 271-276. ISSN: 1974-9791.
Detail

MUKHAMETZIANOVA, L.; BLECHA, P. Způsob splnění požadavků EU a Ruské federace v oblasti související s funkční bezpečností strojních zařízení. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2013, roč. 6, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1803-3687.
Detail

DURAKBASA, N.; MUKHAMETZIANOVA, L.; BAS, G.; GÜCLÜ, E. The Role of MMS in an Integrated Management for Improving Production Efficiency and Quality. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. 2013. p. 1385-1393. ISBN: 978-0-9860419-0-7.
Detail

DUDAREV, I.; WITTSTOCK, V.; PUERZEL, F.; BLECHA, P. Visualization of Energy Flows using a Particle System. In Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances. Switzerland 2014: Springer International Publishing, 2013. p. 185-192. ISBN: 978-3-319-02294-9.
Detail

HOLUB, M.; MICHALÍČEK, M.; VETIŠKA, J.; MAREK, J. Prediction of Machining Accuracy for Vertical Lathes. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer International Publishing Switzerland: Spinger, 2013. p. 41-48. ISBN: 978-3-319-02294-9.
Detail

HOLUB, M.; FOLLER, B. Akustické kompozitní lamináty s přímou vlíkennou výztuží. In Vlákenné struktury pro speciální aplikace. Kanina: Typos, 2013. s. 311-321. ISBN: 978-80-87269-32-9.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I., HOFMAN, R. Zvýšení produktivity výrobního systému pomocí počítačové simulace. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-3. ISSN: 1801-4399.
Detail

KOTEK, L. Analýza HAZOP: výběr opatření pro snížení rizik. Automa, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 28-29. ISSN: 1210-9592.
Detail

Witt, M.; Klimant, P.; Paetzold, J.; Bierer, A.; Dudarev, I.; Wittstock, V.; Götze U.; Drossel, W.-G. Echtzeitfähige energie- und kostensensitive Maschinensimulation. In Energy-Efficient Technologies in Production. 3rd International Colloquium. Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2014. s. 91-112. ISBN: 978-3-95735-005-3.
Detail

FOLLER, B.; HOLUB, M.; ŠESTÁK, J. Acoustic composite laminates with unidirectional fiber reinforcement by novel pultrusion drawing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 2014(116), no. 2, p. 703-707. ISSN: 1388-6150.
Detail

DUDAREV, I.; Wittstock, V.; Puerzel, F.; Schumann, M. Energy Flow Visualization using Particle System. In 3. Methodenband der Querschnittsarbeitsgruppe "Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung" des Spitzentechnologieclusters eniPROD. Germamy, Chemnitz: Fraunhofer-Institut fur Werkzeugmaschinene und Umfortechnik, 2014. s. 73-78. ISBN: 978-3-95735-003-9.
Detail

SIMEONOVOVÁ, I.; SIMEONOV, S. Production rate optimization by using simulation approach for designing of acid pickling lines. In Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno-techničeska konferencia. Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno-techničeska konferencia. Varna: The Scientific Technical union of mechanical engineering, 2012. p. 1-5. ISSN: 1310-3946.
Detail

RAYCHEV, R.; SIMEONOV, S. HIERARCHICAL SYSTEM FOR POWER MANAGEMENT OF A BUSINESS BUILDING TYPE MALL. MM Science Journal, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-3. ISSN: 1805-0476.
Detail

DUDAREV, I.; BLECHA, P. Методика повышения энергоэффективности предприятия и системы мониторинга потребления энергии. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 214-222. ISSN: 1813-7903.
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.: ZJ-1/2/500; Jednoosá zatěžovací jednotka. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
Detail

ERTL, J.; JANDA, O.; HAMMER, M.: TRA; Software pro určení spolehlivosti transformátorů. ÚVSSR, FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1129. (software)
Detail

KRUŽÍK, M.: METROL** v2.260.1.10 T; METROL** v2.260 Technics Metrology. VUT - FSI, Brno Místnost: A1/ 1329 b. URL: http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=19755&lang=0. (software)
Detail

JANDA, O.; ERTL, J.; HAMMER, M.: PRED 1.0; Software pro predikci diagnostických veličin. ÚVSSR, FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1371. (software)
Detail

JANDA, O.; ERTL, J.; HAMMER, M.: OPTIM 1.0; Software pro optimalizaci nákladů na provoz výkonových olejových transformátorů. ÚVSSR FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1282. (software)
Detail

VETIŠKA, J.; VETIŠKA, V.; HADAŠ, Z.: VS_2; Vibrační zařízení pro testování hltičů vibrací. ÚVSSR - B1/312. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; AUGSTE, J.: SimJedn-VR-1; Zkušební jednotka pro testování virtuální reality ve výrobním procesu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1383. (funkční vzorek)
Detail

AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.: ECO Design v1.0; Software pro vizualizaci energetických toků výrobních strojů. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1353. (software)
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPEHUS_1; Rotační osa experimentálního zubního rentgenu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1381. (funkční vzorek)
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPHEUS 2; Kinematika zkušebního zařízení pro dentální medicínu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1378. (funkční vzorek)
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; HOUŠKA, P.: MORPHEUS 3; Software pro řízení experimentální kinematiky zubního rentgenu. ÚVSSR. (funkční vzorek)
Detail

SINGULE, V., TOMAN, J.: 17th International Conference on Electrical Drives and Power Epectronics. Stará Lesná (28.09.2011)
Detail