doc. Ing.

Petr Sysel

Ph.D.

FEEC, UTKO – Associate professor

+420 54114 6938
sysel@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Distribuovaný senzorický systém pro ochranu kritické infrastruktury, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  VJ01010066, Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2018

  Možnosti klasifikace hlasových povelů pro drážní vozidla - pilotní projekt, zahájení: 29.07.2018, ukončení: 26.09.2018
  Detail

  Implementace Linuxu a komunikačních funkcí (IP Sec) do PQ monitorů, zahájení: 31.03.2018, ukončení: 10.07.2018
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  TA04011024, Nástroj pro sběr, analýzu a vizualizaci statistických dat o využívání produktů s cílem zvýšit efektivitu vývoje, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  NT13499, Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/580, Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Inovace obsahu předmětu Číslicové filtry, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Architektura s dlouhým instrukčním slovem - nové laboratorní úlohy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace laboratorních cvičení kurzu Signálové procesory, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Modernizace přednášek a laboratorních cvičení předmětu Signálové procesory, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratorních cvičení předmětu Číslicové filtry, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  GA102/07/1303, NELINEÁRNÍ METODY ZVÝRAZŇOVÁNÍ ŘEČI, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Inovace výuky předmětu Číslicové filtry, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  1ET110540521, Výzkum nové generace infúzních pump s centrálním dispečingem, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  1ET301710509, Sofistikované potlačovače hluku a poruch při přenosu řečových signálů pro pevné a mobilní sítě nové generace, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Zavedení nového předmětu "Zpracování řeči" do výuky magisterského studijního programu., zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA102/04/1097, Zvýrazňování řečového signálu zamaskovaného v šumu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Non-linear Methods of Speech Enhancement (Nelineární metody zvýrazňování řeči), zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GA102/03/0762, Analýza přenosových parametrů xDSL systémů pomocí reálných přístupových sítí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení nových trendů ve vývoji signálových procesorů do výuky., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Multimediální výuka základů elektrotechniky, zahájení: 18.04.2001, ukončení: 11.02.2003
  Detail

  Metody digitální syntézy zvukových signálů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace - G1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail