Project detail

Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Hlavním předmětem činnosti je výzkum syntetických a fyzikálních metod přípravy nových multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodou "bottom-up" od molekulární nanostruktury až k makroskopickým systémům a charakterizace jejich struktury na různých rozměrových úrovních. Závažným předmětem řešení je i kvantifikace vztahů mezi strukturními parametry a výslednými fyzikálně chemickými vlastnostmi a vybranými, předem definovanými funkcemi těchto materiálů.

Mark

FCH-S-14-2472

Default language

Czech

People responsible

Arvai Tomáš, Ing. - fellow researcher
Bálková Radka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Boháčová Zdeňka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bystřický Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Černý Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Červenka Jiří, Ing. - fellow researcher
Figalla Silvestr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hoza Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chamradová Ivana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kramerová Nina, Ing. - fellow researcher
Kučera František, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kulovaná Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kupka Vojtěch, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matláková Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Menčík Přemysl, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavliňáková Veronika, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Petrůj Jaroslav, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Petruš Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Poláček Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tocháček Jiří, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Uhrová Lucie, Ing. - fellow researcher
Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žídek Jan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Materials Science
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Results

KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of Poly(Lactic Acid) by Radical Grafting for Application in Advanced Polymeric Materials. In Proceeding of 2nd International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2014. p. 309-315. ISBN: 978-80-86238-61-6.
Detail

KUČERA, F.; PETRUŠ, J. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. In Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Technology. 1st. 2014. p. 309-315. ISBN: 978-80-86238-64-7.
Detail

Švachová V., Pavliňák D., Vojtová L., Alberti M., Jančář J. a Hyršl P. Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose with Significant Bactericidal Effects. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. První. Masarykova univerzita, 2014. p. 233-233. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

PETRUŠ, J.; KUČERA, F. Modification of poly(lactic acid) by radical grafting for application in advanced polymeric materials. 2014. p. 197-197. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

KUČERA, F.; ARVAI, T. Emulsion Copolymerizationof N-Butyl Acrylate with Methyl Methacrylate. In Proceeding of 2nd International Conference on Chemical Technology. 1st. Praha: AMCA spol. s r.o., 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-86238-64-7.
Detail

CIHLÁŘ, Z.; VOJTOVÁ, L.; CONTE, P.; NASIR, S.; KUČERÍK, J. Hydration and water holding properties of cross-linked lignite humic acids. GEODERMA, 2014, vol. 230-231, no. 1, p. 151-160. ISSN: 0016-7061.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.;PAVLIŇÁK, D.; ALBERTI, M.; JANČÁŘ, J.; HYRŠL, P. Významné baktericidní účinky želatinových nanovláken modifikovaných oxidovanou celulózou. Brno: 2014. s. 35-35.
Detail

Švachová Veronika, Pavliňák David, Vojtová Lucy, Hyršl Pavel, Jančář Josef, Libor Vojtek. Significant bactericidal effects of gelatin nanofibers modified with oxidized cellulose. 2014.
Detail

BYSTŘICKÝ, Z.; JANČÁŘ, J. Morphogenesis and viscoelastic properties of dental dimethacrylate networks. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences". Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2014. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

BYSTŘICKÝ, Z.; JANČÁŘ, J. Network Formation by Dimethacrylate Based Dental Resins, Evolution of the Structure and Viscoelastic Parameters. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 201-210. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol) and Poly(caprolactone) with Potential Use in Medicine. Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference Frontiers in Material and Life Sciences. První. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2014. p. 164-164. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Study of PLGA-PEG-PLGA/hydroxyapatite core-shell nano-particles in thermosensitive copolymer matrix. Brno: 2014. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Crosslinked Polyurethane Elastomers Based on Bioresorbable Polyols with Potential Use in Medicine. Maďarsko, konference BiPoCo: 2014.
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Rheological Study of PLGA-PEG-PLGA Triblock Copolymer Modified by Nano-, Micro- and Core-Shell Hydroxyapatite Particles. Maďarsko: BiPoCo 2014, 2014.
Detail

PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Libor VOJTEK, Jana ZARZYCKÁ, Pavel HYRŠL, Milan ALBERTI a Lucy VOJTOVÁ. Plasma-chemical modifications of cellulose for biomedical applications. Open Chemistry, 2014, vol. 13, no. 1, p. 229-335. ISSN: 2391-5420.
Detail

ŠVACHOVÁ, V.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L.; ALBERTI, M.; PAVLIŇÁK, D.; HYRŠL, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ: Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken a nanovlákna. 26811, užitný vzor. (2014)
Detail

KUČERA, F.: HMAL1; hot-melt akrylátové lepidlo. FCH 4036. (prototyp)
Detail

CHAMRADOVÁ, I.; ŠVACHOVÁ, V.; KUPKA, V.: BiPoCo - Biobased Polymers and Composites. Visegrad, Maďarsko (24.08.2014)
Detail