Project detail

Výzkum a dynamické vysokocyklické testování materiálů na bázi polyamidů

Duration: 01.01.2018 — 28.02.2018

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2017-09-22 - 2018-02-28)

On the project

Výzkum únavových vlastností materiálů na bázi polyamidu. Určení meze pevnosti těchto materiálů. Stanovení počtu zátěžových cyklů do mechanického porušení materiálu při napěťovém zatížení v rozmezí 5% až 50 % z pevnosti materiálu.

Description in English
Research on fatigue properties of polyamide based materials. Determination of the strength of these materials. Determination of the number of load cycles in the mechanical failure of the material under stress load in the range of 5% to 50% of the strength of the material.

Keywords
únava materiálu, polyamid

Key words in English
fatigue of material, polyamide

Mark

SR6270008003

Default language

Czech

People responsible

Zbončák Marek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Poláček Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2018-03-27 - not assigned)

Results

POLÁČEK, P. Výzkum a dynamické vysokocyklické testování materiálů na bázi polyamidů. 2018. s. 1 (1 s.).
Detail