doc. Ing.

Pavel Rudolf

Ph.D.

FME, EI DFE – Head of sub-department

+420 54114 2336
rudolf@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Aplikace principů mechaniky tekutin jako nástroje pro udržitelný rozvoj, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTI19002, Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2), zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40386, Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Multifyzikální úlohy mechaniky tekutin, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020705, Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  GA17-01088S, Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  LE15024, Umožnění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance – EERA), zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  TH01020982, Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Inovativní tekutinové stroje, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Aplikace výpočetních software při vývoji hydraulických strojů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Vířivé proudění a vírové struktury při proudění kapalin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace počítačové učebny Odboru fluidního inženýrství V.Kaplana, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace prvků hydraulických strojů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA101/09/1715, Kavitující vírové struktury vyvolné rotací kapaliny, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  GP101/06/P190, Tvarová optimalizace difuzoru se vstupní obvodovou složkou rychlosti, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail