doc. Ing.

Miloslav Steinbauer

Ph.D.

FEEC, UTEE – Department Financial Officer

+420 54114 6283
steinbau@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Zábleskový zdroj pro výbojku XBO, zahájení: 09.11.2018, ukončení: 06.12.2018
  Detail

 • 2017

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Šlapací generátor pro marketingové účely, zahájení: 11.05.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2014

  Posouzení funkčnosti komponentů vybraných přístrojů a zařízení, zahájení: 24.10.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  Kurz teoretické elektrotechniky , zahájení: 13.06.2014, ukončení: 30.07.2014
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Oprava kompletu pracoviště pro US-VIS spektrometrii, zahájení: 24.06.2013, ukončení: 24.06.2013
  Detail

 • 2012

  Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 28.02.2015
  Detail

  Inovace laboratoří základních elektrotechnických předmětů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Zavedení úlohy "inteligentní instalace" do předmětu Elektrické instalace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace laboratoří základních elektrotechnických předmětů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Multimediální učebnice předmětu Elektrotechnika 1, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chladící zařízení, zahájení: 15.11.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  LED diody spec.spektr.vlastností, zahájení: 13.09.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  LED diody spec. svítivostí, zahájení: 07.09.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Zařízení pro osvětlení plochy s nastavitelným vyzařovaným spektrem, zahájení: 07.09.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  LED diody specifických spektrálních charaktristik a svítivostí, zahájení: 24.02.2010, ukončení: 21.12.2010
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Gradientové osvětlovací zařízení včetně LED+zdroj+řízení+panely, zahájení: 13.10.2009, ukončení: 15.12.2009
  Detail

  Diody specifických spektrálních charakteristik a svítivosti, zahájení: 22.09.2009, ukončení: 04.12.2009
  Detail

  Výuka trojfázových obvodů v předmětu Elektrotechnika 2, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Multimediální výukové materiály pro předmět elektrické instalace, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Světelný zdroj, úprava měřící aparatury, zahájení: 27.11.2007, ukončení: 27.11.2007
  Detail

  Vývoj Gradientového osvětlovacího zařízení, zahájení: 16.03.2007, ukončení: 16.11.2007
  Detail

  Inovace a rozšíření laboratoří elektrotechnických předmětů bakalářského studia, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 21.12.2007
  Detail

 • 2006

  Zdroj VN impulzů pro elektrické ohradníky, zahájení: 14.02.2006, ukončení: 23.11.2006
  Detail

  KJB208130603, Měření a simulace vlivu susceptibility a vodivosti v MR tomografii, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Bezpečná elektrotechnika, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Multimediální podpora výuky předmětu Měření v elektrotechnice, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA102/03/0241, Simulace a optimalizace smíšených elektronických systémů s ohledem na integritu signálů., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Bezpečná a bezpečně provozovaná elektrická zařízení, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Multimediální výuka základů elektrotechniky, zahájení: 18.04.2001, ukončení: 11.02.2003
  Detail

  Tvorba učebních textů a přednáškových bloků multimediálního charakteru, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 11.02.2002
  Detail

  Bezpečnost elektrických zařízení - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail