Project detail

Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

On the project

Projekt zahrnuje podporu výzkumné činnosti doktorandů a perspektivních vědeckých pracovníků UTEE v synergii s probíhajícími výzkumnými aktivitami ústavu. Obsah projektu je koncipován do tří tematických bloků: 1. Metrologie a měření, 2. Obvodové aplikace - zpracování obrazu, nízkoúrovňová měření, impulsní měření, optoelektronická a speciálně zaměřená měření, 3. Numerické metody ve sdružených problémech a hybridních modelech, inverzní numerické metody.

Mark

FEKT-S-11-5/1012

Default language

Czech

People responsible

Al Khaddour Mouin, Eng. - fellow researcher
Bartušek Karel, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Čáp Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dědková Jarmila, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Drexler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Friedl Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gescheidtová Eva, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hrozek Jan, Ing. - fellow researcher
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kořínek Radim, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kořínková Ksenia, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kříž Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubásek Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nešpor Dušan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roubal Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláček Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Steinbauer Miloslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; KUBÁSEK, R. Design and Fabrication of Planar Magnetoinductive Resonator Arrays for MRI System Field Shaping. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 643-647. ISSN: 1559-9450.
Detail

OSTANINA, K. Algorithms of EIT Image Reconstruction. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 361-365. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1173-1177. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. Measurement of concentration and water flow. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1153-1157. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; HEGER, D.; KUBÁSEK, R. The design of high-impedance and high-voltage input amplifier for measurement of electropotentials on solid-liquid phase boundary. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1162-1166. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P. Measurement of concentration and mobility spectrum of air ions in the natural environment. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 648-652. ISSN: 1559-9450.
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Using Metamaterials as Electromagnetic Lens for MR Tomograph. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1158-1161. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; BARTUŠEK, K. IMPROVEMENT PROPOSAL OF COMPUTER MODELLING OF CANCER DESTROYING DURING THE CRYOSURGERY. In Proceedings of the 17h conference Student EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 448-452. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J.; KŘÍŽ, T. Utilization of Boundary Conditions in MR Image Reconstruction. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 665-668. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; MIKULKA, J. Cryogenic Technique for Cancer Destroying Optimalization. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 653-656. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; MIKULKA, J.; ČÁP, M. Magnetic susceptibility modelling using ANSYS. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 190-193. ISSN: 1559-9450.
Detail

DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Development for PD Localization in HV Transformers. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1139-1143. ISSN: 1559-9450.
Detail

SZABÓ, Z. Comparison of Diferent Methods for Measurement of Shielding Fabrics Properties. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 7, p. 1144-1148. ISSN: 1559-9450.
Detail

SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. PIERS ONLINE, 2011, vol. 7, no. 1, p. 1173-1177. ISSN: 1931-7360.
Detail

FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. Syntéza aktivních filtrů vázaných pásmových propustí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 38, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

FIALA, P. Novel vibrational and solar energy harvesters. SPIE Professional Magazine, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-3. ISSN: 1994-4403.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P. Energy harvesting circuit for sensor system power supply. In Smart Sensors, Actuators, and MEMS V. Proceedings of SPIE. USA: SPIE, 2011. p. 1-13. ISBN: 978-0-8194-8655-4. ISSN: 0277-786X.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; KOŘÍNEK, R.; DOKOUPIL, Z. Correction of Artifacts in Diffusion-Weighted MR Images. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest: 2011. p. 391-397. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

KOŘÍNEK, R.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P.; VONDRÁK, J. Measurement And Processing of Relaxation Times T1 And T2 During The UV Polymerization Process. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. p. 385-390. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; POKLUDOVÁ, M.; DOKOUPIL, Z. Magnetic susceptibility measurement using 2D magnetic resonance imaging. Measurement Science and Technology, 2011, vol. 2011, no. 22, p. 1-8. ISSN: 0957-0233.
Detail

FROHLICH, L. SYNTHESIS OF UNIVERSAL FILTERS. In Proceedings of the 17 th conference student EEICT 2011 - volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. p. 326-330. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

FROHLICH, L.; SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M. UNIVERSAL ARC FILTERS FOR ARC OSCILATORS WITH AUTOMATIC SEQUENTIAL FILTRATION. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1008-1012. ISSN: 1559-9450.
Detail

FROHLICH, L. Syntéza pásmových propustí s vázanými obvody s vytvořením programu pro jejich syntézu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 38, s. 38-1 (38-6 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KŘÍŽ, T. Design of Lightning Systems with Usage Sensitivity Analysis for Improvement of Numerical Model. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 465-468. ISSN: 1559-9450.
Detail

KŘÍŽ, T.; BARTUŠEK, K.; DĚDKOVÁ, J. Image Reconstruction by EIT with Usage NMR. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 329-333. ISSN: 1559-9450.
Detail

KŘÍŽ, T. Initial Conditions and Regularization Parameter Influence in EIT Image Reconstruction. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 2011, no. 5, p. 77-80. ISSN: 0033-2097.
Detail

KŘÍŽ, T. COMPARISON OF THE METHODS USAGE IN EIT IMAGE RECONSTRUCT. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 356-360. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ROUBAL, Z.; ČÁP, M. The design of high quality reference oscillator for DDS. In AMTEE 11 proceedings. Plzeň: 2011. p. III-17 (III-18 p.)ISBN: 978-80-7043-993-7.
Detail

ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. A 3D Magnetic Measurement for S/N < 0.01. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 981-985. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; KADLEC, R. A frequency source for precision synchronous triggering. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 990-994. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; KADLEC, R. Evaluation of characteristics of an HV electrometric amplifier with low input current. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 995-999. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special high voltage function generator. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 80-83. ISSN: 1559-9450.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; KŘÍŽ, T. The Study of Transport of Substances in the Plant Stems. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 986-989. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Calculation of the magnetic susceptibility of the non-ferromagnetic materials from 3D reaction field. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2011. Brno: 2011. p. 207-211. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Multiple Reflection from Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 87-90. ISSN: 1559-9450.
Detail

VALSA, J.; FRIEDL, M.; DVOŘÁK, P. Network Model of the CPE. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 3, p. 619-626. ISSN: 1210-2512.
Detail

MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special High Voltage Function Generator. PIERS ONLINE, 2011, vol. 7, no. 6, p. 547-550. ISSN: 1931-7360.
Detail

FRIEDL, M.; FROHLICH, L.; SEDLÁČEK, J. Filter for Processing of NMR Signal. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1004-1007. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRIEDL, M.; FROHLICH, L.; SEDLÁČEK, J. Synthesis of Arc Ladder Filters with Transmission Zeros for Using in the Feed Back of the Phase Lock Loop. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 977-980. ISSN: 1559-9450.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J. Implementation of Magnetic Field Data to Impedance Tomography. PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE, 2011, vol. 2011, no. 252, p. 67-72. ISSN: 0032-6216.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J. Monitoring of Brain Tumor Evolution Using Impedance Tomography. PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE, 2011, vol. 2011, no. 252, p. 87-92. ISSN: 0032-6216.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P. Optical fiber birefringence effects – sources, and methods of suppression. In Recent Progress In Optical Fiber Research. InTech Open. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. s. 127-150. ISBN: 978-953-307-823-6.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Magnetic Resonance Signal Processing in Medical Applications. In The Seventh International Conference on Systems ICONS 2012. Reunion: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-1-61208-184-7.
Detail

MIKULKA, J.; KABRDA, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; PEŘINA, V. Počáteční studie možnosti klasifikace kostních čelistních cyst pomocí zpracování ortopantomogramů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 22, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Magnetic Susceptibility Measurement from Spatially Mapped Reaction Field. In ICONS 2012: The Seventh Interatnional Conference on Systems. Saint Gilles, Reunion Island: IARIA, 2012, 2012. p. 154-157. ISBN: 978-1-61208-184-7.
Detail

MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Signal processing of 3D reaction field in vicinity of non-ferromagnetic specimen and its magnetic susceptibility calculation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012 (3), no. 1, p. 14-19. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Measurement of DWI and DTI Images of Isotropic and Anisotropic Materials by Using NMR Methods. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. p. 369-373. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MARCOŇ, P.; OSTANINA, K. Overview of Methods for Magnetic Susceptibility Measurement. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. p. 420-424. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; ČÁP, M. The Measurement of Diffusion in Plants Tissue Culture. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. p. 438-441. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

ČÁP, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; KROUTILOVÁ, E. MR Perfusion Visualization in 3D Image. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. Kuala Lumpur: 2012. p. 380-384. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; NEŠPOR, D. Comparison of Segmentation Methods in MR Image Processing. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. 2012. p. 429-432. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J. Detection of Skull Trauma Using Resistance Tomography. In PIERS 2012 Kuala Lumpur Proceedings. Cambridge: 2012. p. 390-393. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

FRIEDL, M.; FROHLICH, L.; SEDLÁČEK, J. The Active Filter for Use in Measurement of the Fast Moving Object. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. 2012. p. 343-347. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

FROHLICH, L.; FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. Design of ARC Filters by Leap-Frog Method. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. 2012. p. 1212-1215. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

FROHLICH, L.; FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. Programme for Synthesis of ARC Leap-frog Filters. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. 2012. p. 1216-1219. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, R.; ROUBAL, Z.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Algorithms for Electromagnetic Waves on Interface. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. p. 425-428. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

AL KHADDOUR, M.; POKLUDOVÁ, M. VLIV MAGNETICKÉHO POLE NA TKÁŇOVOU KULTURU. In Zborník workshop of electrotechnical research and practice. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K. The determination of function G and air ion mobility spectrum in an aspiration condenser with segmented innerelectrode. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. p. 374-379. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; ČÁP, M. Analysis of magnetic properties measurement in closed samples. In PROCEEDINGS 9th International Conference 2012 ELEKTRO. Žilina: 2012. p. 460-464. ISBN: 978-1-4673-1178-6.
Detail

MIKULKA, J.; KABRDA, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; PEŘINA, V. Classification of jawbone cysts via orthopantomogram processing. In TSP Proceedings. Praha: 2012. p. 499-502. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K. Multiparametric Data Collection of Animal Tissues in Magnetic Resonance Imaging. In TSP Proceedings. Praha: 2012. p. 566-569. ISBN: 978-1-4673-1116-8.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Soft-tissues image processing: comparison of traditional segmentation methods with 2D active contour methods. Measurement Science Review, 2012, vol. 12, no. 4, p. 153-161. ISSN: 1335-8871.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. Multiparametric Data Collection and Data Processing of Animal Tissues in MRI Images. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Moscow: 2012. p. 369-372. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

MIKULKA, J.; KABRDA, M. X-ray Image Processing in Studying Jawbone Tissues. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 145-148. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; FIALA, P. Low-level Measurement of Electric Field Intensity. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 178-181. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; ŠPRLÁKOVÁ, A. Evaluation of Tissue Properties in MR Images. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 339-342. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; HUTOVÁ, E. The Influence of Magnetic Field on the Dew Point of Tissue Culture. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 193-196. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; HUTOVÁ, E. The Study of Cell Growth in Tissue Culture in the Magnetic Field. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 386-389. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; POKLUDOVÁ, M.; NEŠPOR, D.; BARTUŠEK, K. Methodology of Thermal Properties Measurement. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 390-393. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; ČÁP, M. Measurement and analysis of the magnetic properties of the magnetic closed samples. In 2012, International Conference on Applied Electronics. Plzeň: 2012. p. 233-236. ISBN: 978-80-261-0038-6.
Detail

KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Electric and Magnetic Components of Waves on the Interface. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 264-267. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; KADLEC, R. The Measured of Air Ions Mobility Spectrum. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 370-374. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRÖHLICH, L.; SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M.; KADLEC, R. Universal Filters for Processing of NMR Signals. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 873-876. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; NEŠPOR, D.; BARTUŠEK, K. Temperature Dependencies Measurement, Proposal and Preparing. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. PIERS, 2012. p. 357-360. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. NMR Lens -Technological Limits. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. PIERS, 2012. p. 361-364. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DOKOUPIL, Z. Diffusion MRI: magnetic field inhomogeneities mitigation. Measurement Science Review, 2012, vol. 12, no. 5, p. 205-212. ISSN: 1335-8871.
Detail

HADINEC, M. Magnetic Flux Density Reconstruction Method. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Moscow: 2012. p. 264-267. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

HADINEC, M. Mixed Signal Processing for Cable Diagnostics. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Moscow: 2012. p. 285-290. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

HADINEC, M.; DREXLER, P.; FIALA, P.; MARCOŇ, P.; FRIEDL, M.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Verification on HV Transformers Measurement. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Moscow: 2012. p. 322-327. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. 1. Opava: Šmíra - print, s.r.o., 2012. s. 58-73. ISBN: 978-80-87427-40-8.
Detail

FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; KROUTILOVÁ, E.; ŠMÍRA, P. X-ray Diagnostics of Non-homogeneous Material by Means of 2D Plane Transformation. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. 2012. p. 399-404. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

KŘÍŽ, T.; DĚDKOVÁ, J. Image Reconstruction by EIT Utilizing Magnetic Field. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. p. 189-192. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

KŘÍŽ, T. Noise Infuence of Magnetic Field to Conductivity Image Reconstruction. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. p. 271-275. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

KŘÍŽ, T.; BARTUŠEK, K.; KOŘÍNEK, R. Measurement of Magnetic Flux Density by NMR Using Unsymmetrical Spin Echo. In Proceedings of PIERS 2012 MOSCOW. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. p. 394-397. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

FIALA, P.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB -14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building. neuv. Uherské Hradiště: WTA CZ, 2012. s. 57-69. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

KADLEC, R.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Response of Multilayer Materials to Electromagnetic Waves. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Progress In Electromagnetics. Taipei: 2013. p. 580-583. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; ŠPRLÁKOVÁ, A. Statistical evaluation of diffusion-weighted imaging of the human tissues. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Progress In Electromagnetics. Taipei: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K. Bone marrow analysis in multi-contrast MR images. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Taipei: 2013. p. 29-32. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; MIKULKA, J. Processing of Magnetic Images of Adipose Tissues. In PIERS PROCEEDINGS Progress In Electromagnetics Research Symposium. Taipei: The Electromagnetic Academy, USA, 2013. p. 385-387. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; GESCHEIDTOVÁ, E. The Comparison of the Contrasts of Magnetic Resonance Images of Plants. In PIERS 2013 Taipei, Progress In Electromagnetics Reasearch Symposium. Taipei: The Electromagnwetic Academy, USA, 2013. p. 397-400. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E. An Improved Segmentation of Brain Tumor, Edema and Necrosis. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 25-28. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; MIKULKA, J. Study of the Influence of Magnetic Fields on Plants Tissues. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 57-60. ISBN: 978-1-934142-24-0. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; DOHNAL, P.; HANZELKA, M.; NASSWETTROVÁ, A. Combined X-ray Diagnostics of Heterogeneous Biological Material. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. 2013. p. 61-65. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

ČÁP, M.; MARCOŇ, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Automatic Detection and Segmentation of the Tumor Tissue. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Taipei: 2013. p. 53-56. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

KŘEPELKA, P. Identification of bacteria strains via advanced methods for the statistical processing of near-infrared spectra. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. The Electromagnetics Academy, 2013. p. 910-914. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

KŘEPELKA, P.; HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Effect of stationary magnetic fields on different bacterial strains. In PIERS 2013 in Stockholm. 2013. p. 754-759. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu-akustická oblast. In Sanace dřevěných konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní památky - kanónie č. 8 ve Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. neuv. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 164-170. ISBN: 978-80-87427-97-2.
Detail

FRIEDL, M.; KUBÁSEK, M.; ŠMÍRA, P.; KOŇAS, P.; FIALA, P. X-ray Diagnostics of Wood Invaded by Insect. In Measurement 2013. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. p. 303-306. ISBN: 9788096967254.
Detail

DREXLER, P.; ČÁP, M.; MYŠKA, R.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. Proposal of technical measures for a partial discharge detection system based on real measurement. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 1233-1236. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K.; MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E. Statistics-based Classification of Tissues in the Mandibular Region. In 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (id 21150). Řím: 2013. p. 624-627. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MIKULKA, J.; BURGET, R.; ŘÍHA, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Segmentation of Brain Tumor Parts in Magnetic Resonance Images. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 565-568. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

MIKULKA, J.; DVOŘÁK, P.; BARTUŠEK, K. Support Vector Machines in MR Images Segmentation. In Measurement 2013. 2013. p. 157-160. ISBN: 9788096967254.
Detail

HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; KOŘÍNEK, R.; POKORNÝ, R. MRI Imaging of the Physiology of Fungal Pathogens in Cultivated Plants. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 1666-1670. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; KOŘÍNEK, R.; HAVEL, L. Comparison and Display of the Water Contained in Early Somatic Embryos. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Progress In Electromagnetics. 2013. p. 1671-1674. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K.; STEINBAUER, M. Measurement of concentration of air ions in the laboratories and cave. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech republic: 2013. s. 182-186. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; ZEZULKA, F. Control block for experimental smart grid and energy sources for this grid. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 196-200. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J. The Influence of Electrode Positioning on 3-D Image Reconstruction Using Resistive Tomography. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 75-79. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

OSTANINA, K.; DĚDKOVÁ, J.; KŘÍŽ, T. 2D Simulations of Bioelectrical Properties of Thorax by EIT. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. 2013. p. 763-766. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

ROUBAL, Z.; KŘEPELKA, P. Estimation of the Air Ion Mobility Spectrum by means of a Gerdien Tube with a Segmented Inner Electrod. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Taipei: 2013. p. 767-771. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

FRIEDL, M.; KOVÁČ, M.; BENEŠ, V.; KOČÍ, R.; MACHALA, P.; KOSTELNÍK, P.; NOVÁK, M. Measurement of the Fast Moving Object. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 196-200. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

SZABÓ, Z.; FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. A Comparison of the Dynamic Range of FDNR Building Blocks. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K. Filtration Properties of a System for the Measurement of Air Ions. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Response of a Layered Medium to an Obliquely Incident Wave. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 921-924. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Numerical Modelling of Heat Flow Distribution Based on the Nodal Heating Method. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 999-1002. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Approaches to the Modelling of Multilayer Materials. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 1003-1006. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

HANZELKA, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M. Methods for the Sensing of Ionosphere Changes. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 1675-1680. ISBN: 978-1-934142-26-4.
Detail

FIALA, P.; MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; BĚHUNEK, I.; SZABÓ, Z. Low-level Measurement of the Electric Field Intensity around a Heterogeneous Structure. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 925-929. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P. Oblique Incident Wave on a Layered Medium. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 137-141. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Numerical modeling of multilayer materials. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 263-267. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. A Resonance-based Solar Element: A Numerical Model and Micro/Nano Technology Application. In Proceedings of SPIE Smart Sensors, Actuators, and MEMS IV. 8763. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2013. p. 87632A-1 (87632A-7 p.)ISBN: 978-0-8194-9560-0.
Detail

FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; HANZELKA, M. Stochastic Numerical Model of Electrodynamics and Application on HV Test. In Proceedings of 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVSFEM s.r.o., 2013. p. 35-42. ISBN: 978-80-905525-0-0.
Detail

KADLEC, R.; FIALA, P.; HANZELKA, M. Comparison of Accuracy of the Models for Analysis of Electromagnetic Waves Propagation in Multilayer Material. In Proceedings of 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVSFEM s.r.o., 2013. p. 89-95. ISBN: 978-80-905525-0-0.
Detail

ČÁP, M.; DREXLER, P.; MYŠKA, R.; FIALA, P. Software for Partial Discharge and Localization. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 48-52. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P. Automatic system for MR perfusion images processing. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 297-301. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

NEŠPOR, D.; KŘÍŽ, T.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. NMR Lens – Mapping of the Magnetic Field. In The Electromagnetics Academy PIERS 2013. PIERS, 2013. p. 900-904. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

HROZEK, J.; NEŠPOR, D.; POKLUDOVÁ, M.; BARTUŠEK, K. Thermal Conductivity and Heat Capacity of Biological Tissues Thermal Conductivity and Heat Capacity of Biological Tissues Thermal Conductivity and Heat Capacity of Biological Tissues Thermal Conductivity and Heat Capacity of Biological Tissues. In The Electromagnetics Academy PIERS 2013. PIERS, 2013. p. 1681-1683. ISBN: 978-1-934142-20-2.
Detail

FIALA, P.; KOVÁČ, M.; FRIEDL, M.; BENEŠ, V.; KOČÍ, R.; BĚHUNEK, I. A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving Objects. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 1238-1241. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRIEDL, M.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; VAŠINEK, V.; ŠTĚPÁNEK, J.; JAROŠ, J.; LÍNER, A.; PÁPEŠ, M. Analýza homogenity vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a výkonu mikrovlnného zařízení pro sterilizaci dřeva. In Sanace a rekonstrukce staveb 2013. 2013. s. 22-31. ISBN: 978-80-02-02502-3.
Detail

FRIEDL, M.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P. Non-Destructive Methods for the Localization of Woodworms via Acoustic Analysis. In Sanace a rekonstrukce staveb 2013. 2013. s. 32-38. ISBN: 978-80-02-02502-3.
Detail

POKLUDOVÁ, M.; GESCHEIDTOVÁ, E. The Study of Mold Arising from the Nanoparticles from Polluted Air. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. p. 187-190. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

DREXLER, P.; MYŠKA, R. Design of an experimental measurement system for partial discharge detection. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2013. p. 85-89. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

MARCOŇ, P. Analýza vybraných artefaktů v difuzních magneticko-rezonančních měřeních. Vutium, 2014. s. 1-30.
Detail

FROHLICH, L. Design of Arc Filters by Leap-Frog Method and Program for Their Synthesis. In IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. p. 27-32. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

HANZELKA, M.; DAN, J.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; HOLCNER, V. Methods for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou: 2014. p. 781-786. ISBN: 978-1-934142-28-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in the biological cell. Book of Abstract CEITEC Annual Conference. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 242-242. ISBN: 978-80-210-715.
Detail

FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P.; TRUBÁK, J.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; ČÁP, M. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu. In Nové nesdestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. neuv. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 95-104. ISBN: 978-80-87427-83-5.
Detail

KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z.; REZ, J. A Measurement System for Electrical Impedance Tomography. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 905-909. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

MARCOŇ, P.: Pappilon GAZ; Modul pro řízení škrtící klapky motoru. Institut Supérieur d Electronique de Paris. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/modul-pro-rizeni-skrtici-klapky-motoru. (funkční vzorek)
Detail

MARCOŇ, P.; STEINBAUER, M.: Vysokonapěťový generátor; Vysokonapěťový generátor. Protoypa a.s. Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vysokonapetovy-generator. (funkční vzorek)
Detail

MYŠKA, R.: DA modul; DA modul pro řízení atenuatorů. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/da-modul-pro-rizeni-atenuatoru. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; ČÁP, M.: UHF PD sonda; Sestava sondy pro detekci aktivity částečného výboje ve výkonových olejových transformátorech. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sestava-sondy-pro-detekci-aktivity-castecneho-vyboje-ve-vykonovych-olejovych-transformatorech. (funkční vzorek)
Detail

MIKULKA, J.: Přípravek ABB; Přípravek pro automatizované testování transformátorů ABB. UTEE, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravek-pro-automatizovane-testovani-transformatoru-abb. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.: Lio1; Nabíječ Li-Ion. UTEE, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/nabijec-li-ion. (funkční vzorek)
Detail

HADINEC, M.: Coilgun; Elektromagnetický lineární pohon jednoduchých tvarových elementů. VUT FEKT UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektromagneticky-linearni-pohon-jednoduchych-tvarovych-elementu. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; HUMAJ, J.; HŮLKA, J.: ROBOT; Robotický podvozek. Prototypa a.s.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/robot-iet2. (funkční vzorek)
Detail

STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska II; Chladicí systém pro biologické účely. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; DREXLER, P.: Simulační norné jiskřiště; Simulační nastavitelné ponorné jiskřiště. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/simulacni-nastavitelne-ponorne-jiskriste. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; ROUBAL, Z.; ČÁP, M.; FIALA, P.: Výkonový LED zdroj; Výkonný osvětlovací LED modul pro potápěčské účely. FINN SUB s.r.o., IČ: 26084091. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/vykonny-osvetlovaci-led-modul-pro-potapecske-ucely. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; BUŠ, O.; KUBÁSEK, R.: Generátor pulzního signálu; Generátor pulzního signálu s velmi strmou hranou. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-pulzniho-signalu-s-velmi-strmou-hranou. (funkční vzorek)
Detail

HADINEC, M.: MSR tester; Přípravek pro měření délky kabelů a poruch metodou MSR. VUT FEKT UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/pripravek-pro-mereni-delky-kabelu-poruch-metodou-msr. (funkční vzorek)
Detail

MIKULKA, J.; KABRDA, M.: Klasifikátor cyst; Klasifikace čelistních cyst. UTEE, FEKT, VUT. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/software/klasifikace_cyst.zip. (software)
Detail

KADLEC, R.; DREXLER, P.: Přenosová síť pro PVG; Přenosová síť. UTEE, Kolejní 4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/prenosova-sit. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.; HANZELKA, M.: poloh; Indikátor polohy za zdí. UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/indikator-polohy-za-zdi. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; SZABÓ, Z.: Pol. zař. pro RTG panel; Polohovací zařízení pro RTG detektor. Termosanace s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/polohovaci-zarizeni-pro-rtg-detektor. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.: Coupler; Coupler pro nukleární kvadrupólovou rezonanci. UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/coupler-pro-nuklearni-kvadrupolovou-rezonanci. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; REJNUŠ, M.: Měřič B pole; Zařízení pro měření magnetického pole. FEKT, UTEE. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/zarizeni-pro-mereni-magnetickeho-pole. (funkční vzorek)
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.: Magnetoinduktivní sonda; Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sonda-pro-mapovani-magneticke-indukce-b-v-reaktivnim-poli-anteny. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.; NEŠPOR, D.: Solární článek; Solární článek pro infračervené spektrum. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/solarni-clanek-pro-infracervene-spektrum. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; FIALA, P.; SEGIŇÁK, J.; HANZELKA, M.: Akustická detekce; ACOUSTIC PACK - Akustická detekce dřevokazných škůdců ve dřevěných konstrukcích. Termosanace s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/akusticka-detekce-lokace-drevokaznych-skudcu-ve-drevenych-konstrukcich. (funkční vzorek)
Detail

SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.: EHarv; Energy Harvester. Honeywell. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/energy-harvester. (funkční vzorek)
Detail

MIKULKA, J.; FRIEDL, M.: 3Drevo; Softwarový nástroj pro trojrozměrnou interpretaci ortogonálních rentgenových dat. UTEE, FEKT, Thermo Sanace s.r.o. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/softwarovy-nastroj-pro-trojrozmernou-interpretaci-ortogonalnich-rentgenovych-dat. (software)
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; MYŠKA, R.: MOSAD-PD-UHF; Systém pro detekci a lokalizaci aktivity částečného výboje MOSAD-PD-UHF. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/system-pro-detekci-lokalizaci-aktivity-castecneho-vyboje-mosad-pd-uhf. (prototyp)
Detail

MARCOŇ, P.: PIERS 2012 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur (27.03.2012)
Detail

PINKER, J.: Applied Electronics 2012. Plzeň (05.09.2012)
Detail

FIALA, P.; FRIEDL, M.: Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. Praha (25.09.2014)
Detail