doc. Ing.

Miloslav Steinbauer

Ph.D.

FEEC, UTEE – Department Financial Officer

+420 54114 6283
steinbau@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Creative activities

 • FIALA, P.; STEINBAUER, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.: HS 430017; Senzor pulsního výkonu Pn=250MW. UTEE FEKT Brno, PROTOTYPA a.s. , Hudcova 78. URL: HS 430017. (prototyp)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.: HS 1859071; Řízený světelný zdroj LED pro expozici rostlin. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIALA, P.; JIRKŮ, T.; STEINBAUER, M.: WOOD; WOOD - gridový počítač 16 uzlů. Kolejní 4, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/CZ/Wood/wood.htm. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/CZ/Wood/wood.htm, number of downloads: 2
  Detail

 • STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.: HS 1870060; Gradientní LED zdroj pro biologické aplikace. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: HS1870960; Kaskádový laboratorní zdroj VN. UTEE, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.: Ohradníky; Zdroje pro elektrické ohradníky. Ohradníky s.r.o, Žitavská 50, 460 01 Liberec 11. (prototyp)
  Detail

 • FIALA, P.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.: PGV-II; Pulsní generátor výkonu PGV-II. Prototypa a.s., Hudcova 78, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; STEINBAUER, M.: Světelný zdroj 16X Rebel; Světelný zdroj 16X Rebel. MCAE, s.r.o.. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; DREXLER, P.: 15kanálový LED zdroj; Patnáctikanálový osvětlovací zdroj pro bioreaktory. MU Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; DREXLER, P.: Zdroj monochromatického světla; Zdroj monochromatického osvětlení pro biologické účely. MZLU Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Zdroj monochromatický II; Zařízení pro osvětlení plochy s nastavitelným vyzařovaným spektrem. Mendelova univerzita v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska; Chladicí zařízení s teplotním gradientem. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.: Peltiér - test; Vyhřívací element s Peltiérovým článkem. Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine BP 31 - 75755 Paris Cedex 15 - France. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.; FIALA, P.: Freezing potentials; Přípravek pro měření potenciálu na rozhraní kapalné a pevné fáze. MU Brno, Ústav chemie, PřF Kamenice 753/5, 625 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; FRIEDL, M.: Měření model část. výboje; Měřicí simulační zařízení pro radiofrekvenční detekci a lokalizaci částečných výbojů. TES, s.r.o. IČ: 45477973. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/merici-model-pro-overovani-metod-detekce-lokalizace-aktivity-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/merici-model-pro-overovani-metod-detekce-lokalizace-aktivity-castecneho-vyboje, number of downloads: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; FRIEDL, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.: Detekční antény ČV; Sada detekčních antén pro radiofrekvenční metodu detekce a lokalizace částečného výboje. TES, a.s., Třebíč IČ: 45477973. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; FRIEDL, M.: RF zesilovače ČV; Sada vysokofrekvenčních širokopásmových zesilovačů a útlumových článků. TES, a.s. Třebíč IČ: 45477973. (funkční vzorek)
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Chladicí deska II; Chladicí systém pro biologické účely. Masarykova univerzita v Brně, Ústav experimentální biologie PřF, Kamenice 753/5, A13, Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/chladici-system-pro-biologicke-ucely, number of downloads: 3
  Detail

 • ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.: Teplotní termostat; Termostat pro měření pasivních součástek. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/termostat-pro-mereni-pasivnich-soucastek. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/termostat-pro-mereni-pasivnich-soucastek, number of downloads: 3
  Detail

 • STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z.: Nízkoteplotní teploměr UTEE; Laboratorní teploměr pro velmi nízké teploty. UTEE, FEKT, Kolejní 2906/4. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/laboratorni-teplomer-pro-velmi-nizke-teploty. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/laboratorni-teplomer-pro-velmi-nizke-teploty, number of downloads: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; MYŠKA, R.: MOSAD-PD-UHF; Systém pro detekci a lokalizaci aktivity částečného výboje MOSAD-PD-UHF. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/system-pro-detekci-lokalizaci-aktivity-castecneho-vyboje-mosad-pd-uhf. (prototyp)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/system-pro-detekci-lokalizaci-aktivity-castecneho-vyboje-mosad-pd-uhf, number of downloads: 3
  Detail

 • DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; ČÁP, M.: UHF PD sonda; Sestava sondy pro detekci aktivity částečného výboje ve výkonových olejových transformátorech. TES, s.r.o.. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sestava-sondy-pro-detekci-aktivity-castecneho-vyboje-ve-vykonovych-olejovych-transformatorech. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sestava-sondy-pro-detekci-aktivity-castecneho-vyboje-ve-vykonovych-olejovych-transformatorech, number of downloads: 3
  Detail

 • STEINBAUER, M.: HBO-MU; Napájecí zdroj pro rtuťovou výbojku HBO. PřF MU Brno IČ: 216224. (funkční vzorek)
  Detail

 • DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; HLADKÝ, D.; STEINBAUER, M.: RF generátor; Výkonový RF generátor. ECNE Trading a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MARCOŇ, P.; STEINBAUER, M.; BLAŽEJ, S.: EEG zesilovač; EEG zesilovač. UTEE, FEKT, VUT v Brně, Technická 12. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/cs/eeg-zesilovac/. (funkční vzorek)
  http://www.utee.feec.vutbr.cz/cs/eeg-zesilovac/, number of downloads: 2
  Detail

 • STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.: XBO IMPULSE 500; Zábleskový zdroj pro výbojku XBO. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.