Ing.

Marian Brázdil

Ph.D.

FME, EI DPE – Researcher

+420 54114 2591
brazdil@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Marian Brázdil, Ph.D.

Creative activities

 • BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: TG1; TERMOELEKTRICKÝ GENERÁTOR PRO VYUŽITÍ TEPELNÉ ENERGIE SPALIN KOTLŮ MALÝCH VÝKONŮ. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠTELCL, O.; BRÁZDIL, M.; SKÁLA, Z.: TG2; Krbová vložka s termoelektrickým generátorem. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, number of downloads: 2
  Detail

 • LOKAJ, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: uTEG; Termoelektrický mikrogenerátor. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • TŘINÁCTÝ, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: TG3; Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRÁZDIL, M.; LOKAJ, J.; TŘINÁCTÝ, J.; POSPÍŠIL, J.: TEG test stend; Zkušební stend pro měření termoelektrických modulů. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.