Ing.

Marian Brázdil

Ph.D.

FME, EI DPE – Researcher

+420 54114 2591
brazdil@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Marian Brázdil, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Detekce prachových částic ve spalinách kotle na biomasu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail