Ing.

Marian Brázdil

Ph.D.

FME, EI DPE – Researcher

+420 54114 2591
brazdil@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Marian Brázdil, Ph.D.

Publications

 • 2015

  ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.; BRÁZDIL, M. Heat transfer in rotor stator cavity. EPJ Web of Conferences, 2015, vol. 92, no. 2015, p. 558-562. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  POLÁČIK, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Generování vodíku pulzní elektrolýzou. In ENERGIE Z BIOMASY XVI, Sborník příspěvků z konference. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 93-99. ISBN: 978-80-214-5286- 2.
  Detail

 • 2014

  BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.; HORSKÝ, J. Možnosti využití termoelektrických jevů pro výrobu elektrické energie. Ostrava: 2014. p. 16-18.
  Detail

  BRÁZDIL, M.; ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Automatic biomass boiler with an external thermoelectric generator. Acta Polytechnica, 2014, vol. 54, no. 1, p. 6-9. ISSN: 1210-2709.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HRNČÍŘOVÁ, M.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. DETECTION OF PARTICULATE MATTER ON THE FLUE GAS OF BIOMASS BOILER. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 32-32. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  BRÁZDIL, M.; ŠTELCL, O.; JANÁK, L.; POSPÍŠIL, J. Maximum output power of the flue gas thermoelectric generator utilizing the waste heat from a small- scale biomass boiler. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 20-20. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

 • 2013

  BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Thermoelectric Power generation Utilizing the Waste Heat from a Biomass Boiler. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2013, vol. 42, no. 7, p. 2198-2202. ISSN: 0361- 5235.
  Detail

  HRNČÍŘOVÁ, M.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Prachové částice v ovzduší. In ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 84-88. ISBN: 978-80-214-4775- 2.
  Detail

  BRÁZDIL, M. Možnosti využití termoelektrických jevů pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla. TZB- info, 2013, vol. 15, no. 33, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

 • 2012

  BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. A WAY TO USE WASTE HEAT TO GENERATE THERMOELECTRIC POWER. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 4, p. 21-25. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

 • 2011

  BRÁZDIL, M. Peltierovy články pro výrobu elektrické energie. In ENERGIE Z BIOMASY XII: Sborník příspěvků ze semináře. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 23-28. ISBN: 978-80-214-4403- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.