RNDr.

Mária Veselá

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – Assistant professor

+420 54114 9421, +420 54114 9347
vesela@fch.vut.cz

Send BUT message

RNDr. Mária Veselá, Ph.D.

Publications

 • 2023

  DOBIÁŠ, V.; FILIPI, D.; VESELÁ, M.; VESELÝ, M. Printed oxygen indicator for smart food packaging. 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies Book of Abstracts. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2023. p. 153-153.
  Detail | WWW

  DOBIÁŠ, V.; FILIPI, D.; VESELÁ, M.; VESELÝ, M. Kinetics of photocatalytic oxygen indicator for food packaging. New trends in photo and electro catalysis: Proceedings of the 11th Czech-Austrian workshop. First edition. University of Chemistry and Technology, 2023. p. 29-29. ISBN: 978-80-7592-169-7.
  Detail

  DOBIÁŠ, V.; FILIPI, D.; VESELÁ, M.; VESELÝ, M. Tištěné indikátory pro chytré potravinové obaly. 75. ZJAZD CHEMIKOV: Zborník abstraktov. Slovenská chemická spoločnosť a Česká společnost chemická, 2023. p. 105-105.
  Detail | WWW

 • 2022

  DOBIÁŠ, V.; VESELÁ, M. Sensor of food packaging environment quality. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. p. 46-55.
  Detail | WWW

  DOBIÁŠ, V.; VESELÁ, M. Sensor of food packaging environment quality. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. p. 34-34. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

 • 2017

  PŘIKRYLOVÁ, K.; POLIEVKOVÁ, E.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VESELÁ, M.; HUBÁLEK, J. Nanostructured titania decorated with silver nanoparticles for photocatalytic water disinfection. Monatshefte fuer Chemie, 2017, vol. 148, no. 11, p. 1913-1919. ISSN: 0026-9247.
  Detail | WWW

 • 2016

  PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; POLIEVKOVÁ, E.; HUBÁLEK, J.; VESELÁ, M. Nanostructured Titania Doped with Silver Nanoparticles for Photocatalytic Water Disinfection. In Book of Abstract. Ostrava: TANGER, 2016. p. 150-156. ISBN: 978-80-87294-68-0.
  Detail

 • 2015

  VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M.; KETE, M.; LAVRENČIČ-ŠTANGAR, U. Photocatalytic and Antimicrobial Activity of Printed Hybrid Titania/ Silica Layers. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2015, vol. 15, no. 9, p. 6550-6558. ISSN: 1533- 4880.
  Detail

 • 2013

  VESELÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P. Comparison of selected methods for hybrid titania/ silica antimicrobial activity assessment. In 3rd European Symposium on Photocatalysis. Slovenia: 2013. p. P6- 5 (P6-5 p.)ISBN: 978-961-6311-78- 6.
  Detail

 • 2011

  BARBIERIKOVÁ, Z., BELLA, M., MILATA, V.,JANTOVÁ, S., DVORANOVÁ, D.,VESELÁ, M., STAŠKO, A.; BREZOVÁ, V. Photoinduced Superoxide Radical Anion and Singlet Oxygen Generation in the Presence of Novel Selenadiazoloquinolones (AN EPR Study). PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, 2011, vol. 87, no. 1, p. 32-44. ISSN: 0031- 8655.
  Detail

  LIPENSKÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M. Photocatalytic inactivation of the yeast on titanium dioxide thin layers. Proceedings, 5th Meeting on Chemistry and Life. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s900 ( p.)ISBN: 0009- 2770. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LIPENSKÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M. Inactivation of the yeast Candida glabrata on titanium dioxide printed layers. 2011.
  Detail

 • 2009

  VESELÁ, M., FRIEDRICH, J. Amino Acid and Soluble Protein Cocktail From Waste Keratin Hydrolysed by a Fungal Keratinase of Paecilomycse marquandii. BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, 2009, vol. 14, no. 1, p. 84-90. ISSN: 1226- 8372.
  Detail

 • 2008

  CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; DZIK, P.; VESELÁ, M.; VESELÝ, M. The Study of TiO2 Thin Films Photocatalytic Degradation of Yeast and Dye Pollutants. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. s1037 (s1038 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail | WWW

  VESELÁ, M.; VESELÝ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; LIPENSKÁ, M. Photocatalytic disinfection of water using Ag/ TiO2. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 507-508. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J. Kinetics of oxidative processes on inkjet- printed thin layers of titanium dioxide. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 1029-1032. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  VESELÁ, M.; VESELÝ, M.; DZIK, P.; CHOMOUCKÁ, J.; ŠUPINOVÁ, L. Fungicidal effect of printed titanium dioxide layers. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 505-506. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  STANDARA, S.; VESELÁ, M. Profil a distribuce biogenních aminů v sýrech s vnitřní modrou plísní. In Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP Praha, 2007. p. 55-58. ISSN: 1802- 1433.
  Detail

  VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J. Fotokatalytické procesy na transparentních vrstvách oxidu titaničitého. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2007. p. 59-59. ISBN: 1336- 7242.
  Detail

  CHOMOUCKÁ, J.; DZIK, P.; RÁBOVÁ, L.; VESELÁ, M.; VESELÝ, M. Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev TiO2. ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2007. p. 90-90. ISBN: 1336- 7242.
  Detail

 • 2006

  TOMÁNKOVÁ, K.; JEŘÁBKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M.; HADERKA, J. Use of the Image Analysis to study growth and division of yeast cells. Journal of Imaging Science and Technology, 2006, vol. 50, no. 6, p. 583-589. ISSN: 1062-3701.
  Detail

  JEŘÁBKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M. Stanovení počtu buněk pomocí fraktální analýzy. Chemické listy. Ústí nad Labem: AČCHS, ČSCH, 2006. p. 726-727. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÝ, M.; VESELÁ, M.; DZIK, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J. Photocatalytic Yeast Killing in Flow- reactor with Transparent TiO2 Layer. In Bokk of Abstracts, SPEA 4. Las Palmas, Spain: University of Las Palmas de Gran Canaria, 2006. p. 60-61.
  Detail

  VESELÝ, M.; VESELÁ, M.; DZIK, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J. Photocatalytic disinfenction of water on titanium dioxide layer. In The Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 43 ( p.)ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  VESELÝ, M.; DZIK, P.; VESELÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J. Antimikrobiální a samočistící vlastnosti fotokatalytických superhydrofilních vrstev. Chemické listy. Ústí nad Labem: Česká společnost chemická, 2006. p. 700 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M.; VESELÝ, M.; CHOMOUCKÁ, J. Kinetika fotokatalytické desinfekce vody. Chemické listy. Praha: 2006. p. 726-726. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÝ, M.; VESELÁ, M.; DZIK, P.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J. Photokilling of Yeasts on Transparent TiO2 Layer. In Book of Abstracts. Las Palmas, Spain: University of Las Palmas de Gran Canaria, 2006. p. 62-63.
  Detail

 • 2005

  VESELÁ, M., KREMLÁČKOVÁ, B., VESELÝ, M. Epifluorescenční metoda pro sledování účinnosti fotokatalytické dekontaminace. ChemZi. Bratislava: 2005. p. 289-289. ISSN: 1336- 7242.
  Detail

  JEŘÁBKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M. Utilisation of Image Analysis in a Study of Fluorescence Labeled Microorganism. In MAF 9. 1. Lisabon: Instituto Superior Technico, 2005. p. P84 (P84 p.)ISBN: 972-99080-7- 9.
  Detail

  VESELÝ, M.; ZITA, J.; VESELÁ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; MOŽÍŠKOVÁ, P. Photocatalytic processes and their utilization. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. s505 (s507 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M.; KREMLÁČKOVÁ, B.; VESELÝ, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J. Yeasts on Photocatalytic Active Surface. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. 351-352. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  JEŘÁBKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M.; HADERKA, J. Využití waveletové transformace v mikrobiologii. In Digitální zobrazování v biologii a medicíně. České Budějovice: Entomologický ústav AV ČR, 2005. p. 30-30. ISBN: 80-86668-03- 7.
  Detail

  VESELÁ, M., HOŠÁKOVÁ, M., VESELÝ, M., CHOVANCOVÁ, J., CHOMOUCKÁ, J. Photocatalytic Disinfection of Water in Flow- Reaktor. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. 349-350. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  JEŘÁBKOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M. Application of Image Analysis Methods in Yeast Cell Study. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. s292 (s294 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  ZMEŠKAL, O.; JEŘÁBKOVÁ, P.; VESELÁ, M. Studium vlastností kvasinek metodami obrazové analýzy. Chemické listy. sborník. Ostrava: ŠCH, 2004. p. 693 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  JEŘÁBKOVÁ, P.; TOMÁNKOVÁ, K.; ZMEŠKAL, O.; VESELÁ, M. Studium vlastností kvasinek metodami obrazové analýzy. 56. sjezd chemických společností. Chemické listy. Ostrava: ČCHS, 2004. p. 693-694. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M. Praktikum z obecné mikrobiologie. Brno: 2004. p. 1-100. ISBN: 80-214-2567- 9.
  Detail

  VESELÁ, Mária; HRSTKA, Miroslav. THE ENZYMATIC HYDROLYSIS OF KERATIN. Chemické listy, 2004, vol. 98, no. 8, p. 694-695. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Veselá, M. Amaranth Seed Extraction by Propan-2- ol after Enzymatic Treatment. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2004, vol. 22, no. S, p. 177-178. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  VESELÁ, M.; BEDŘICH, T.; ZAMYKAL, J. THE ENZYMATIC ESTERIFICATION OF RAPE- SEED OIL FATTY ACIDS. Chemické listy, 2004, vol. 98, no. 8, p. 682 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2003

  Veselá, M., Standara, S., Drdák, M. Relation between free amino acids and the biogenic amines contents in gren tomatoes inoculated with Lactobacillus plantarum. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2003, vol. 21, no. 2, p. 51-58. ISSN: 1212- 1800.
  Detail

 • 2002

  VESELÁ, M. The study of steroid glycoalcaloids degradation by lactic acid fermentation. In Chemické listy. Brno: ČSCH, 2002. p. 144 ( p.)ISBN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M., KRČMAŘ, S., BELŠÍKOVÁ, M., DRDÁK, M. New method for oily press cake treatment. Chemické listy, 2002, vol. 96S, p. 192 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M., ŠIMON, P., VESELÝ, M. Utilization of Lactobacillus plantarum sp. for steroid glycoalkaloids degradation by lactic acid fermentation. Nahrung, 2002, vol. 2002, p. 251 ( p.)ISSN: 0027- 769X.
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M., ŠIMON, P., VESELÝ, M. The study of steroid glycoalkaloids degradation by lactic acid fermentation. Chemické listy, 2002, vol. 96S, p. S144 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M. New method for oily press cake treatment. In Chemické listy. Brno: ČSCH, 2002. p. 192 ( p.)ISBN: 0009- 2770.
  Detail

  VESELÁ, M., ZMEŠKAL, O., VESELÝ, M. Využití fraktální analýzy k určení velikosti buněk kvasinek. In 2002.
  Detail

  VESELÁ, M.; ZMEŠKAL, O.; VESELÝ, M.; NEŽÁDAL, M. The Use of Fractal Analysis for the Determination of Yeast Cell Diameter. In Digital Imaging in Biology and Medicine. České Budějovice: Entomologický ústav AV ČR, 2002. p. 62-63. ISBN: 80-901250-8- 5.
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M., ŠIMON, P. Utilization of Lactobacillus sp. for steroid glycoalkaloids degradation by lactic acid fermentation. Nahrung, 2002, vol. 46, no. 4, p. 345-348. ISSN: 0027- 769X.
  Detail

  Veselá, M., Drdák, M., Šimon, P., Veselý, M. The study of steroid glycoalkaloids degradation by lactic fermentation. Chemické listy, 2002, vol. 96, no. S, p. 144 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Veselá, M., Drdák, M. New method for oily press cake treatment. Chemické listy, 2002, vol. 96, no. S, p. 192 ( p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Veselá, M., Drdák, M., Šimon, P., Veselý, M. Utilization of lactobacillus sp. for steroid glycoalkaloids degradation by lactic acid fermentation. Nahrung, 2002, vol. 46, no. 4, p. 251 ( p.)ISSN: 0027- 769X.
  Detail

 • 2001

  Veselá, M., Zmeškal, O., Veselý, M., Nežádal, M. The Fractal Analysis of Image Structures for Biologic Applications. In Digital Imaging in Biology and Medicine. České Budějovice: Czech Academy of Science, 2001. p. 53 ( p.)ISBN: 80-901-2506- 9.
  Detail

  VESELÁ, M. The Fractal Analysis of Image Structures for Microbiologic Application. In Digitální zobrazování v biologii a medicíně 2001. České Budějovice: 2001. p. 53 ( p.)ISBN: 80-901250-6- 9.
  Detail

  VESELÁ, M., STANDARA, S., HRSTKA, M., DRDÁK, M. Stanovení volných aminokyselin v rajčatech. In Sborník souhrnů sdělení XXVIII. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: 2001. p. 15 ( p.)
  Detail

  STANDARA, S., VESELÁ, M., DRDÁK, M., HRSTKA, M. Vliv kmenů Lactobacillus plantarum 976 a 3626 na tvorbu biogenních aminů u rajčat. In Laboralim 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave: 2001. p. 222 ( p.)ISBN: 80-227-1524- 7.
  Detail

 • 2000

  VESELÁ, M., DRDÁK, M. Degradation of steroids glycoalkaloids by lactic fermentation. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2000, vol. 2000, no. 18, ISSN: 1212- 1800.
  Detail

  Standara, S., Veselá, M., Drdák, M. Determination of biogenic amines in cheese by ion exchange chromatography. Nahrung, 2000, vol. 44, no. 1, p. 28 ( p.)ISSN: 0027- 769X.
  Detail

 • 1999

  Standara, S., Drdák, M., Veselá, M. Amino acid analysis: Reduction of ninhydrin by sodium borohydride. Nahrung, 1999, vol. 43, no. 6, p. 410 ( p.)ISSN: 0027- 769X.
  Detail

  DRDÁK, M., VESELÁ, M., MRÁZ, I. Mikrobiálna bezpečnosť minimálne spracovaných potravín. In Konzerárenské dni 99 - Konzervárenstvo, liehovarníctvo, neal. Tatranská Lomnica: Slovenský konzervárenský zvaz, Sdruženie agropodni, 1999. p. 111 ( p.)ISBN: 80-85330- 6.
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M. Praktikum z obecné mikrobiologoe. 2. vydání. Praktikum z obecné mikrobiologie. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická: 1999. ISBN: 80-214-1305- 0.
  Detail

  VESELÁ, M. Účinek rostlinných extraktů na vybrané druhy mikroorganismů. In 1999.
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M., DRDÁK, M. Degradation of steroid glycoalcaloids by lactic fermentation. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 1999, vol. 2000, no. 18, p. 25- 27 ( p.)ISSN: 1212- 1800.
  Detail

 • 1998

  VESELÁ, M., DRDÁK, M. Řízení fermentace rostlinných substrátů. In Celostátní konference TRANSFER, Praha. 1998. Praha, duben 1998: ČVUT, 1998. p. 151 ( p.)
  Detail

  VESELÁ, M., DRDÁK, M. Praktikum z obecné mikrobiologie. 1. vydání. Praktikum z obecné mikrobiologie. Brno: 1998. ISBN: 80-214-1108- 2.
  Detail

  DRDÁK, M.; VESPALCOVÁ, M.; VESELÁ, M. Význam a použití cyklamátů v poživatinách. In 8.vědecká konference: Aditívne látky v poživatinách. 1998. Bratislava: VUP SCHS SAV, 1998. p. 47-49. ISBN: 80-85330-47-4.
  Detail

  DRDÁK, M., VESPALCOVÁ, M., VESELÁ, M., TOMŠÍKOVÁ, G. Význam a použití cyklamátů v poživatinách. In 8. Vědecká konference "Aditivní látky v poživatinách". Neuvedeno. Modra SR: Neuvedeno, p. 47 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.