Product detail

Tříelektrodová měřící cela pro nevodná prostředí

ČECH, O. ČÁSTKOVÁ, K. CHLADIL, L. VANÝSEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Byla navržena a zkonstruována eletkrochemická cela pro měření vlastností máteriálů komcipovaných jako aktivní hmoty pro elektrody sodno a lithno iontových akumulátorů.Navržená tříelektrodová měřící cela je odvozena od podobných cel založených na vakouvé T-spojce typu Swagelog. Tyto spojky jsou kovové a jejich vnitřní průměr je velmi malý, proto jsou tyto spojky vhodné jen v omezené míře. Navržená elektrochemická cela je nicméně tímto konceptem inspirována. Materiál cely byl navržen tak, aby splňoval nejvyšší nároky na chemickou kompatibilitu s alkalickými kovy velmi reaktivními elektrolyty s organickými rozpouštědly a alkalickými solemi .

Keywords

elektrochemický, lithium, sodík, aprotický, elektrolyt, článek, LiFePO4, Li4Ti5O12, bezvodý

Create date

8. 6. 2016

Location

Několik exemplárů je umístěno v laboratořích CEITEC, Několik v laboratořích UETE FEKT

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek