Ing.

Jiří Přinosil

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6929
prinosil@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  CK03000058, Rozvoj inteligentních digitálních systémů datové infrastruktury vozidel veřejné dopravy, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  VB01000028, Platforma pro sdílení obrazu v reálném čase během bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí pro IZS s analýzou obsahu pomocí umělé inteligence, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  FW01010548, Detekce, identifikace a sledování objektů z UAV pomocí strojového vidění, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vývoj modulárního bezpečnostního systému RAINBOW, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40372, Autonomní systém pro detekci rizikových situací v dopravě založený na analýze obrazových sekvencí, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  Možnosti klasifikace hlasových povelů pro drážní vozidla - pilotní projekt, zahájení: 29.07.2018, ukončení: 26.09.2018
  Detail

 • 2017

  VI20172020078, Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Návrh a implementace systému pro vyhodnocení cvičení na laparoskopickém trenažeru, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 15.01.2018
  Detail

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  LD14091, Primární a sekundární biometrické a ne-biometrické znaky v procesu de-identifikace audio-visuálního obsahu multimediálních dat, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Zavedení výuky moderních vícekanálových metod zpracování akustických signálo pomocí mikrofonových polí, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Zavedení analýzy biometrických obrazových dat do výuky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Zavedení problematiky prostorové akustiky do výuky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  Podpůrný systém pro zpracování číslicových signálů a jeho zavedení do výuky předmětu Číslicové zpracování signálů, získání grantu., zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail