Ing.

Jiří Přinosil

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6929
prinosil@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

Creative activities

 • SCHIMMEL, J.; PŘINOSIL, J.: Prototyp; Audified DSP Solution for Motorola DSP56307EVM. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~schimmel/DAP/dspsolution.html. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~schimmel/DAP/dspsolution.html, number of downloads: 3
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; PŘINOSIL, J.: ABS; Dohledový systém zvukového vysílání. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.audified.com/EN/Surveillance_Systems.html. (software)
  http://www.audified.com/EN/Surveillance_Systems.html, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; DANĚČEK, V.; PFEIFER, V.: Infuzni Pumpa; Prototyp Infuzní pumpy s centrálním dispečinkem a vazbou na nemocniční informační systém, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.: ARES02; Systém analýzy řeči pro rozpoznávání emocionálních stavů. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 446. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • BURDA, K.; PŘINOSIL, J.; STRAŠIL, I.: ZMARS; Zabezpečovací modul autentizace řečového signálu. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242. (prototyp)
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; BURDA, K.: SOPZ; Systém obousměrného přenosu zpráv. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242. URL: http://www.satturn.cz/varovani_software.htm. (software)
  http://www.satturn.cz/varovani_software.htm, number of downloads: 3
  Detail

 • ŘÍHA, K.; BENEŠ, R.; PŘINOSIL, J.: DICOM modul; Softwarový modul pro zobrazení biomedicínských obrazů. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/. (software)
  http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/, number of downloads: 1
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; PŘINOSIL, J.: Tracking Tool; Interaktivní řízení algoritmů zpracování multimediálních signálů. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ta3010/download/download.html. (software)
  http://www.audified.com/projekt/ft-ta3010/download/download.html, number of downloads: 2
  Detail

 • PŘINOSIL, J.: FaceDetection software; Detekce obličejů ve videozáznamech pro media-informační systém. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242, http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. (software)
  http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system, number of downloads: 1
  Detail

 • ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: Emoce Retia 2011; Software pro vyhodnocení emociálního stavu mluvčího pro jazyk český, slovenský, polský, ruský, italský a francouzský. Licenční podmínky k softwaru jsou umístěny na webu ReDat společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, number of downloads: 3
  Detail

 • MÍČA, I.; PŘINOSIL, J.; ATASSI, H.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: VAD Retia 2011; Software pro detekci hlasové aktivity. Licenční podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, number of downloads: 2
  Detail

 • POSPÍŠIL, R.; POTÚČEK, I.; PŘINOSIL, J.: P/10/024/DBMAN; Databázové rozhraní uživatelského přístupu k biometrickým údajům (DBMan). JIMI CZ, a.s. Butovická 296/14, 158 00 Praha 5. URL: http://www.jimi.cz/dbman/. (software)
  http://www.jimi.cz/dbman/, number of downloads: 1
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; MALACH, T.: ModulCAP; Modul pro detekci ochranných pracovních pomůcek. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a Královo Pole Brno 612 00 Brno 12. URL: http://www.ivecs.cz/cap. (software)
  http://www.ivecs.cz/cap, number of downloads: 2
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; BAMBUCH, P.; MALACH, J.; MALACH, T.; ŘÍHA, K.; ŠMIRG, O.; VRBA, K.: IACTAS; Inteligentní přístupový a docházkový systém. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a 612 00 Brno Tel.: +420 549 439 242. (funkční vzorek)
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; MALACH, T.: ModulFACE; Modul pro identifikaci osob v kamerových dohledových systémech. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a Královo Pole Brno 612 00 Brno 12. URL: http://www.ivecs.cz/face. (software)
  http://www.ivecs.cz/face, number of downloads: 2
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; MINÁŘ, J.; ŘÍHA, K.; BAMBUCH, P.: ModulTAIL; Modul pro detekci neoprávněného průchodu více osob dveřním uzávěrem. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a Královo Pole Brno 612 00 Brno 12. URL: http://www.ivecs.cz/tail. (software)
  http://www.ivecs.cz/tail, number of downloads: 2
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; ŠMIRG, O.; ATASSI, H.; POSPÍŠIL, R.; POTÚČEK, I.; ŠKROB, M.: J-GUARD; Rozhraní dohledového systému s automatickou analýzou audiovizuálního obsahu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (software)
  http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/, number of downloads: 2
  Detail

 • POSPÍŠIL, R.; ŠKROB, M.; PŘINOSIL, J.; KLVAČ, M.; VRBA, K.: J-GUARD FULL; Prototyp dohledového kamerového systému s integrovanými SW moduly pro analýzu zvukového a obrazového signálu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (prototyp)
  http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/, number of downloads: 2
  Detail

 • NOVOTNÝ, V.; MEKYSKA, J.; PŘINOSIL, J.: Akustický klasifikátor; Klasifikátor zdrojů akustických signálů. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; KOUTNÝ, M.: E-ticket reader; Elektronická čtečka jízdních dokladů. Fukční vzorek je umístěn ve firmě Herman, Brněnská 993, 664 42 Modřice.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PŘINOSIL, J.: De-ident image; De-identifikace osob v obrazovém signálu na základě primárních a sekundárních biometrických i nebiometrických znaků. Vysoké učení technické v Brně FEKT, UTKO Technická 3082/12 616 00 Brno. URL: http://splab.cz/download/software/de-ident-image. (software)
  http://splab.cz/download/software/de-ident-image, number of downloads: 1
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.: SmartTex; Software pro zpracování dat systému inteligentních textilií. Ústav telekomunikací, FEKT Technická 12, Brno. URL: https://www.optolab.cz/software-pro-zpracovani-dat-systemu-inteligentnich-technickych-textilii/. (software)
  https://www.optolab.cz/software-pro-zpracovani-dat-systemu-inteligentnich-technickych-textilii/, number of downloads: 0
  Detail

 • SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; NOVOTNÝ, V.: BADSS; Systém pro ukládání velkých objemů audio dat. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/storage. (software)
  http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/storage, number of downloads: 0
  Detail

 • GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; ZVONČÁK, V.: EVENT; Systém pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/classifier. (software)
  http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/classifier, number of downloads: 0
  Detail

 • LATTENBERG, I.; NOVOTNÝ, V.; PŘINOSIL, J.: SCSFOS; Dohledové centrum k systému optovláknových senzorů. Kolejní 2906/4, Královo Pole, 61200, Brno, Česká republika. URL: http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/surv-center. (software)
  http://www.optovlaknovysenzor.cz/data/sw/surv-center, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘÍŽ, P.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K.: Control Panel; Control Panel. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. URL: http://www.jimi.cz/jimi-pansys-sw. (software)
  http://www.jimi.cz/jimi-pansys-sw, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘÍŽ, P.; PŘINOSIL, J.; ŘÍHA, K.: Viewer; Viewer. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. URL: http://www.jimi.cz/jimi-pansys-sw. (software)
  http://www.jimi.cz/jimi-pansys-sw, number of downloads: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; POSPÍŠIL, R.; ŘÍHA, K.; IŠTVÁNEK, M.: Rainbow-RED; Software pro centralizované řízení modulů bezpečnostního systému RAINBOW. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. URL: http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/RED. (software)
  http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/RED, number of downloads: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; IŠTVÁNEK, M.; POSPÍŠIL, R.; ŘÍHA, K.: Rainbow-Orange; Software pro detekci a rozpoznání registračních značek na platformě systému RAINBOW. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. URL: http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/ORANGE. (software)
  http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/ORANGE, number of downloads: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; POSPÍŠIL, R.; ŘÍHA, K.: Rainbow-Yellow; Software pro rozpoznání tváří na platformě systému RAINBOW. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. URL: http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/YELLOW. (software)
  http://www.jimi.cz/jimi-rainbow/YELLOW, number of downloads: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; DZURENDA, P.; BENES, V.; HOFMAN, J.: ADOPSIO; Softwarové vybavení detekčního systému ADOPSIO. IMA s.r.o. Institut mikroelektronických aplikací Na Valentince 1003/1 150 00 Praha 5. URL: https://www.ima.cz/produkty/pristupove-systemy/ADOPSIO. (software)
  https://www.ima.cz/produkty/pristupove-systemy/ADOPSIO, number of downloads: 0
  Detail

 • MLÝNEK, P.; KIAC, M.; KŘÍŽ, P.; MRNUŠTÍK, J.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; MRNUŠTÍK, P.: uav; Řídící software UAV pro řízený a autonomní provoz. Free Horizons, Ondrova 13/21, 63500 Brno.. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/vysledky-vav. (software)
  https://www.utko.fekt.vut.cz/vysledky-vav, number of downloads: 0
  Detail

 • POSPÍŠIL, R.; PŘINOSIL, J.: Module Yellow; Funkční vzorek modulu pro rozpoznání tváří na platformě systému RAINBOW. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. (funkční vzorek)
  Detail

 • POSPÍŠIL, R.; PŘINOSIL, J.: Module Yellow; Funkční vzorek modulu pro detekci a rozpoznání registračních značek na platformě systému RAINBOW. JIMI CZ, a.s., Kroměřížská 11, 682 01 Vyškov. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.