doc. Ing.

Jaroslav Katolický

Ph.D.

FME – Dean

+420 54114 2171, +420 54114 3366
katolicky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Investigation of a Temperature Field of the Steel Billet 150x150 mm Continuously Cast. In MATEC Web Conf. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  MALÝ, M.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; WIGLEY, G.; KATOLICKÝ, J.; JEDELSKÝ, J. Effect of spill orifice geometry on spray and control characteristics of spill-return pressure-swirl atomizers. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 2019, vol. 106, no. 1, p. 159-170. ISSN: 0894-1777.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Numerical analysis of the influence of thermophysical properties on calculation accuracy of solidification process. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. p. 145-153. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Historie simulace nestacionárního teplotního pole tuhnoucích kovů při změně fáze a struktury. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. p. 132-144. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J. History of simulation of transient temperature fields of solidifying metals with phase change. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Importance of the experimental investigation of a concasting technology. In THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2018. MATEC Web of Conferences. 2018. p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. A numerical optimization of heat transfer in a system a plate casting - mold - surroundings. In Sborník přednášek XXIII. celosttní konference Výrova a vlastnosti oceli na odlitky a litiny. Divadelní 6, 657 34 Brno: Česká slévárenská společnost, 2018. p. 76-84. ISBN: 978-80-02-02818-5.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. The model of temperature field of ductile-cast-iron roller. In 37. stretnutie katedier Mechaniky tekutín a Termomechaniky - Zborník príspevkov. 2018. p. 59-66. ISBN: 978-80-228-3061-4.
  Detail

 • 2017

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; SEKANINA, B. Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s. Hutnické listy, 2017, vol. LXX (2017), no. 1, p. 17-34. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; SEKANINA, B. Numerická a experimentální analýza atypického průvalu ocelové bramy v pásmu rovnání při plynulém odlévání ve VÍTKOVICE STEEL a.s. Hutnické listy, 2017, vol. LXX (2017), no. 1, p. 47-59. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR. In Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 2017. p. 15-25. ISBN: 978-80-02-02753-9.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Dynamic On- line Model of Temperature Field for Continuous Steel Billet Casting and its Integration into the Control System of the Caster. Hutnické listy, 2017, vol. 70, no. 3, p. 18-28. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Parametric Study of Continuously Cast Steel Billet 150 x 150 mm. Hutnické listy, 2017, vol. 70, no. 3, p. 29-39. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Numerical Off- line Model of Temperature Field of a Continuously Cast Billet and its Preparation. Hutnické listy, 2017, vol. 70, no. 3, p. 4-17. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

 • 2016

  KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; STRÁNSKÝ, K.; KATOLICKÝ, J.; SEKANINA, B.; HEGER, J.; FRANCOVÁ, H. Numerical models of solidification and their application in metal and ceramic technology. Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava. Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava. Litera Brno: Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava, 2016. 161 p. ISBN: 978-80-214-5377- 7.
  Detail

 • 2015

  LINDOVSKÝ, P.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti. 2015.
  Detail

  ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; RAMÍK, P. CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 5, no. 49, p. 725-729. ISSN: 1580- 2949.
  Detail | WWW

 • 2014

  ŠTĚTINA, J.; RAMÍK, P.; KATOLICKÝ, J. CONTROL ON SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS CASTING SLAB BY THERMAL MODEL. LJUBLJANA: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, 2014. p. 223-223. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

 • 2013

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Numerical simulation of semi- dry flue gas desulfurization retrofit and operation tests. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2013, vol. 2013 (31), no. 2, p. 861-878. ISSN: 1308- 772X.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Influence of the lime slurry droplet spectrum on the efficiency of semi- dry flue gas desulfurization. CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 2013, vol. 36, no. 1, p. 156-166. ISSN: 0930- 7516.
  Detail

 • 2012

  KATOLICKÝ, J. CFD analýza proudění v třídiči uhelného prachu. 2012.
  Detail

  KATOLICKÝ, J. Matematický model fluidního lože. 2012.
  Detail

 • 2009

  KATOLICKÝ, J.; PODOLIAK, P.; JÍCHA, M. Indoor Aerosol Transport and Deposition for Various Types of Space Heating. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2009, vol. 2009, no. 123, p. 285-294. ISSN: 1743- 3541.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Simulation of desulphurization process. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 104-107. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

 • 2007

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Model odsiřování a optimalizace odsiřovacího procesu pomocí tvorby vhodného proudového pole v absorbéru. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 60-67. ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Návrh řešení pro zrovnoměrnění proudového pole spalin v prostoru výhřevných ploch kotle. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 70-77. ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. OPTIMIZATION OF DESULPHURIZATION PROCESS IN A FLUE GAS ABSORBER BY ADJUSTING FLOW PATTERNS AND ROTARY ATOMIZER. In Proceedings of 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. SunCity: 2007. p. 11-15. ISBN: 978-1-86854-643- 5.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. LIQUID WALL FILM FORMATION IN STEAM PIPING IN NUCLEAR PLANT. In Proceedings of 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. SunCity: 2007. p. 21-26. ISBN: 978-1-86854-643- 5.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. TRANSPORT AND DEPOSITION OF AEROSOLS IN HUMAN AIRWAYS. In Proceedings of 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. SunCity: 2007. p. 31-35. ISBN: 978-1-86854-643- 5.
  Detail

  JÍCHA, M.; FORMAN, M.; KATOLICKÝ, J. Research on Aerosol Transport and Deposition in Human Airways. In Sborník XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 50-52. ISBN: 80-86786-09- 9.
  Detail

  JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; OTÁHAL, J.; KATOLICKÝ, J.; LANDSMANN, M. Velocity field in spray of twin- fluid atomizers. In 21st Sympozium on Anemometry, Proceedings. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2007. p. 67-74. ISBN: 978-80-87117-01- 9.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; FRÉLICH, J.; JÍCHA, M. CFD analysis of coolant flow in the nuclear reactor VVER440. Applied andComputational Mechanics, 2007, vol. 1, no. 2, p. 499-506. ISSN: 1802- 680X.
  Detail

  FORMAN, M.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Aerosol deposition in human airways during breathing cycle. Applied andComputational Mechanics, 2007, vol. 1, no. 2, p. 437-444. ISSN: 1802- 680X.
  Detail

  FORMAN, M.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Aerosol deposition in oral/ nasal cavity during breathing cycle. In Conference proceedings of Experimental Fluid Mechanics 2007. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2007. p. 17-22. ISBN: 978-80-7372-273- 9.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; MAREŠ, R. Droplets deposition in steam piping connecting steam generator and steam turbine in nuclear plant. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2007, vol. 237, no. 14, p. 1534-1549. ISSN: 0029- 5493.
  Detail

 • 2006

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; JÍCHA, M.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; HEJČÍK, J.; JEDELSKÝ, J. Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů. Brno: FIS VUT v Brně, 2006.
  Detail

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD. In Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší. Pardubice, CR: 2006. p. 10-26.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; FRÉLICH, J. CFD ANALYSIS OF NUCLEAR REACTOR THERMAL-HYDRAULICS WITH EXPERIMENTAL VALIDATION OF REACTOR VESSEL HEAD COOL- DOWN UNDER NATURAL CIRCULATION CONDITIONS. In 13th INTERNATIONAL HEAT TRANSFER CONFERENCE. Sydney, Australie: 2006. p. 20-29.
  Detail

 • 2005

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Eulerian- Lagrangian model for traffic dynamics and its impact on operational ventilation of road tunnels. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2005, vol. 2005, no. 93, p. 61-77. ISSN: 0167- 6105.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka. VUT Brno: 2005.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; HEJČÍK, J. Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci. VUT Brno: 2005.
  Detail

  FRÉLICH, J.; KATOLICKÝ, J. MODELLING OF MULTIDIMENSIONAL TH PROCESSES IN OUTLET PART AND PRESSURE VESSEL HEAD OF VVER- 440 REACTOR USING RELAP5 AND ITS VALIDATION AGAINST PLANT DATA AND CFD CALCULATIONS. In all 2005 CAMP Meeting. Bethesda, Maryland, USA: 2005. p. 23-29.
  Detail

 • 2004

  POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. A comparison of measurements and CFD model predictions for pollutants dispersion in cities. Science of the Total Environment, 2004, no. 334- 335, p. 185 ( p.)ISSN: 0048- 9697.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., SCHOLLER, M., JÍCHA, M. Zhodnocení rizika průvanu v obývacím pokoji s přívodem čerstvého vzduchu pomocí konvektoru. In Sborník Konference klimatizace a větrání 2004. Praha: 2004. p. 65 ( p.)ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

 • 2003

  KATOLICKÝ, J., SCHOLLER, M., JÍCHA, M. Draft assessment in a living room with supply air convector, 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control. In Ventilation 2003. Sapporo: 2003. p. 267 ( p.)
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Optimization of airflow in air- conditioned Base Telecommunication Station. In Ventilation 2003. Sapporo: 2003. p. 615 ( p.)
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; POSPÍŠIL, J. Modelování rozptylu emisí v mikroměřítku v městské zástavbě - nový přístup pomocí metody CFD. Ochrana ovzduší, 2003, vol. 2003, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1211- 0337.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. CFD Modelling of Pollutants Dispersion Around a City Middle Ring Taking Account of Transient Traffic and Meteorological Conditions. In Proceedings of the 4th International Conference on Urban Air Quality Measuremens, Modeling and Management. Praha: 2003. p. 38 ( p.)ISBN: 0750309547.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Eulerian- Lagrangian model for traffic dynamics and its impact on operational ventilation of road tunnel. In Aerodynamics & Ventilation of Vehicle Tunnels. Luzern: 2003. p. 877 ( p.)ISBN: 855980479.
  Detail

 • 2002

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. DISPERSION OF POLLUTANTS IN STREET CANYON AND STREET INTERSECTION UNDER TRAFFIC INDUCED FLOW AND TURBULENCE USING LOW-Re k- e MODEL. International journal of environment and pollution, 2002, vol. 18, no. 2, p. 160 ( p.)ISSN: 0957- 4352.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., POSPÍŠIL, J., JÍCHA, M. CFD Prediction of Air Quality in the Area between Two City Vehicular Tunnels Considering Moving Cars. Water, Air, and Soil Pollution (Print version), 2002, vol. 2002, no. 2, p. 445-457. ISSN: 0049- 6979.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., KREJČÍ, V., JÍCHA, M. VLIV POHYBUJÍCÍCH SE AUTOMOBILŮ NA VĚTRÁNÍ SILNIČNÍHO TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. ŠÍŘENÍ A ODSÁVÁNÍ KOUŘE V SILNIČNÍM TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. p. 87 ( p.)ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Konstrukční návrh odsávacích vyústek pro odsávání kouře z ohně v silničním tunelu Mrázovka v Praze. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze. Vytápění, větrání, instalace, 2002, vol. 11, no. 4, p. 150 ( p.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JULÍNEK, P., CHARVÁT, P. Numerická simulace teplotních a proudových polí ve vstupní hale. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. p. 71 ( p.)ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JULÍNEK, P., JÍCHA, M. Simulace větrání ve vstupní hale moravské zemské knihovny. In XXI. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutin a termomechaniky. Nitra: Slovenská polnohospodárska universita v NItre, 2002. p. 61 ( p.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

  JÍCHA, M.; POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J. Air Quality inUrban Areas: Traffic induced pollutants concentration and dispersion. In Symposium 2002, Eurotrac- 2. Munchen, SRN: GSF-Forschungzentrum, Munchen, SRN, 2002. p. SAT28 ( p.)ISBN: 80-1542-2- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; GORNÝ, R.; CHARVÁT, P.; KATOLICKÝ, J.; SEDLÁK, J. Numerical and Experimental Investigation of the Conditions in the Double Solar Energy Facade. In Indoor Air 2002 - Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Santa Cruz, California, USA: Indoor Air 2002, Santa Cruz, California, USA, 2002. p. 1062-1067. ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

  GORNÝ, R.; JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. CFD-model solární energetické fasády a jeho využití pro výpočet provozních stavů fasády. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. p. 43-49. ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠVORČÍK, P. Numerický výpočet nasávání větracího vzduchu ze solárního skleníku. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. p. 57-62. ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru. In Sborník 2. národní konference IBPSA- CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA- CZ, 2002. p. 65-69. ISBN: 80-02-01515- 0.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JULÍNEK, P., JÍCHA, M. THE SIMULATION OF VENTILATION OF ENTRANCE ATRIUM IN THE MORAVIAN LIBRARY. In Indoor Air 2002. Santa Cruz: International academy of indoor air sciences, 2002. p. 314 ( p.)ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

 • 2001

  KATOLICKÝ, J., POSPÍŠIL, J., JÍCHA, M. Predikce šíření exhalací z dopravy v oblasti mezi portály městských tunelů s uvažováním vlivu pohybujících se automobilů. In 20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku, Kouty nad Desnou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2001. p. 81 ( p.)ISBN: 80-7078-910- 7.
  Detail

  CHARVÁT, P., JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J., ŠVORČÍK, P. Numerical Modeling of Airflow and Temperature Fields in a Glazed Attic. In Building Simulation. Rio de Janeiro: Organizing Committee of Building Simulation, 2001. p. 441 ( p.)ISBN: 85-901939-2- 6.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., RICHTR, J., JÍCHA, M. Numerical modeling of the influence of angle adjustment of A/ C diffuser vanes on thermal comfort in a computer room. In Seventh International Building Performance and Simulation Association Conference. Rio de Janeiro: OrganizingCommitte of Building Simulation, 2001. p. 1135 ( p.)ISBN: 85-901939-3- 4.
  Detail

  JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Numerické řešení solárně indukované přirozené konvekce ve velkém prostoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. p. 69 ( p.)ISBN: 80-85918-62- 5.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., POSPÍŠIL, J., JÍCHA, M. CFD Prediction of Air Quality in the Area between Two City Road Tunnel Outlets Considering Moving Cars. In The Third International Conference on Urban Air Quality. Loutraki, Greece: The Intitute of physics, Great Brirain, 2001. p. 1135 ( p.)ISBN: 85–901939–3- 4.
  Detail

 • 2000

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. Dispersion of Pollutants in street canyon under traffic induced flow and turbulence. Environmental Monitoring and Assessment, 2000, vol. 65, no. 1- 2, p. 343-351. ISSN: 0167- 6369.
  Detail

  Katolický J, Jícha M. Eulerian-Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel, Inženýrská mechanika. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, vol. 2000, no. 7, p. 71-78. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Dispersion of pollutants under traffic induced flow and turbulence in two street canyon forming an intersection. In Millennium NATO/ CCMS International Technical Meeting on Air Pollution and Its Application. 1. Denver: America Meteorological Society, 2000. p. 194-195. ISBN: 3-540-00842- X.
  Detail

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; KREJČÍ, V. Interaction of forced ventilation and traffic induced flow field in a road tunnel: Eulerian- Lagrangian computational model. In Proceegings of Ventilation 2000. Helsinki: 2000. p. 43-46. ISBN: 951-802-363- 8.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Numerical Modeling of Wind and Traffic Impact on Pollutants Dispersion in Vicinity of City Intersection. In Colloquium Fluid Dynamic - Praha 2000. 4. Praha: 2000. p. 24-27. ISBN: 80-214-1764- 1.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Traffic and its Impact on Urban Air Quality. In International Conference AESOP 2000. Brno: 2000.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Modelování šíření emisí v městské zástavbě. In II. Junior konference FSI 2000. 1. Brno, FSI: VUT FSI, 2000. p. 255-258. ISBN: 80-214-1764- 1.
  Detail

 • 1999

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. Dispersion of pollutants in street canyon and street intersection under traffic induced flow and turbulence using low-Re k- e model. In International Conference on Harmonization within Atmosph. Rouen, France: CORIA - UMR 6614 CNRS - UNIVERSITE & INSA DE ROUEN, 1999. p. 225 ( p.)
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M., POSPÍŠIL, J. Modelling of Moving Vehicles and their Influence on the Pollutant Dispersion in a Street Canyon. In 8th International Symposium Transport and Air Pollution. Graz, Austria: Rudolf Pischinger, 1999. p. 11-16.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M., POSPÍŠIL, J. Pollution dispersion in street canyon under traffic induced flow and turbulence. In 2nd International Conference Urban Air Quality. Madrid, Spain: Institute of Physics, London, 1999. p. 65 ( p.)
  Detail

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. Dispersion of Pollutants in Street Canyon Under Traffic Induced Flow and Turbulence. In XVIIIth International Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Praha: 1999. p. 10-15.
  Detail

  K. Pucher, J. Meinhart, J. Katolický. Pollution Burden Around Road Tunnels. In Australian Tunnelling Conference. Melbourne: 1999. p. 20-25.
  Detail

 • 1998

  KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Induced air flow in a road tunnel and comparison with experiments. In International Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Herlany: 1998. p. 25-30.
  Detail

  KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Průtok vzduchu a turbulence indukovaná pohybujícími se automobily v dopravním tunelu. In Inženýrská mechanika ' 98. Svratka: Strojnícka fakulta technickej univerzity v Košicia, 1998. p. 225 ( p.)
  Detail

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Eulerian- Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel. In 5 th International Conference on Harmonisation within Atmosp. Greece, Rhodes: National Centre for Scientific Research, 1998. p. 549 ( p.)
  Detail

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Traffic Induced Flow Field, Concentration and Turbulence inside a Vehicle Tunnel and in its Surroundings. In 2nd European Conference on Wind Engineering. Praha: 1998. p. 10-15.
  Detail

 • 1997

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ALMBAUER, R. Modelling of Pollutants Dispersion from a City Road Tunnel. In 22nd NATO/CCMS Int. Tech. Meet. on Air Pollution Modelling. II. Clermont-Ferrand, France: 1997. p. 485-486.
  Detail

 • 1996

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J. Modelling of Pollutants Distribution from City Road Tunnel Outlets. In MODELING OF POLLUTANTS DISTRIBUTION FROM CITY ROAD TUNNEL OU. MOL, BELGIE: VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISH ONDERZOEK, 1996. p. 353 ( p.)
  Detail

  JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; PATANKAR, S. Numerical Study on Enhanced Natural Convection within long Slender Inclined Plate Channel with Local Sources. In NUMERICAL STUDY OF ENHANCED NATURAL CONVECTION WITHIN LONG S. ŘIM: ENEA ROMA, 1996. p. 803-810.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.