doc. Ing.

Jaroslav Katolický

Ph.D.

FME – Vice-dean for scientific and research activities, faculty development, intellectual property and PhD study programme

+420 54114 3366
katolicky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2016

  FV10482, Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP), zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.10.2019
  Detail

 • 2012

  CFD simulace proudění v třídiči uhlí, zahájení: 22.02.2012, ukončení: 15.11.2012
  Detail

 • 2011

  Matematický model lože, zahájení: 24.01.2011, ukončení: 23.11.2012
  Detail

  Laboratoř tepelných soustav v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  EE2.4.12.0028, Energetické fórum, zahájení: 01.02.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  1P05OC028, Počítačové modelování transportu a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2001

  GP101/01/P071, Výpočtový model rozptylu exhalací z dopravy v kritických uzlech městské zástavby, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail