doc. Ing.

Jaroslav Katolický

Ph.D.

FME – Vice-dean for scientific and research activities, faculty development, intellectual property and PhD study programme

+420 54114 3366
katolicky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

Creative activities

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Ventilátor. skříň hořáku; Ventilátor. skříň hořáku. PBS Třebíč. (prototyp)
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; MÁNEK, O.; JULÍNEK, P.; SLEZÁK, P.; JÍCHA, M.: Tenzamatic; Dávkovací zařízení pro proces odsíření spalin. Tenza a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (prototyp)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 707; Klimatizovaná komora CLIMACELL 707. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 404; Klimatizovaná komora CLIMACELL 404. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; KRČMA, V.: CLIMACELL 222; Klimatizovaná komora CLIMACELL 222. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠTĚTINA, J.; JÍCHA, M.; KRČMA, V.; KATOLICKÝ, J.: CLIMACELL 111; Klimatizovaná komora CLIMACELL 111. BMT a.s.. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.: T-ALS-H; Třídič uhelného prachu. ALSTOM s.r.o. Power Service Olomoucká 7/9 656 66 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Panel hydraulického vyvážení; Testovací panel hydraulického vyvážení dvoutrubkových soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Tepelné chování; Testovací panel tepelného chování otopných soustav. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Ekvitermní regulace; Testovací panel regulace vytápění a chlazení budov. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Test jednotrubky; Testovací panel jednotrubkových rozvodů teplonosné látky. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: panel pitná voda; Testovací panel pro komponenty rozvodů pitné vody. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • CHARVÁT, P.; JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠTĚTINA, J.: Zdroj tepla; Mobilní zdroj topné vody pro testovací panely. areál FSI, budova C3. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.: UST2A; Uzel mísení spalin. Teplárna Strakonice. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.: H447N0M1; Vstřikovací jednotka primárního chladícího uzlu. Vítkovice Power Engineering. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.: H447N0M2; Vstřikovací jednotka sekundárního chladícího uzlu. Vítkovice Power Engineering. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.: T-ALS-H-V3; Třídič uhelného prachu T- E. ALSTOM s.r.o. Power Service Olomoucká 7/9 656 66 Brno. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠÁLENÝ, V.; KATOLICKÝ, J.: Crystal; Samočinně rozvinutelný habitat pro extrémní prostředí. NASA KSC, Florida Institute of Technology. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠÁLENÝ, V.; KATOLICKÝ, J.: Varhanní píšťala; Měřící zařízení pro validační experimenty výpočtové aeroakustiky (CAA). Sobriety s.r.o.. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.