Ing.

Jaroslav Jankovský

FEEC, UMEL – Researcher

+420 54114 6095
jankovsky@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jaroslav Jankovský

Patents

 • 2019

  užitný vzor
  OTÁHAL, A.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SOMER, J.; SKÁCEL, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Šablona pro vytváření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA. 33222, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2018

  patent
  OTÁHAL, A.; JANKOVSKÝ, J.; SOMER, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Způsob vytvoření pájkových kulových vývodů na pouzdře elektronické součástky pomocí šablony a šablona k provádění tohoto způsobu. 307441, patent. (2018)
  Detail

 • 2017

  patent
  ŘEZNÍČEK, M.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů. 306840, patent. (2017)
  Detail

  patent
  ŘEZNÍČEK, M.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké Učení Technické V Brně MEAS CZ, s.r.o.: Způsob vytváření mezivrstvy na skleněných testovacích substrátech určené k lepení čipů a nanášecí zařízení pro provádění tohoto způsobu. EP2746235, patent. (2017)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  ŘEZNÍČEK, M.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů. 29802, užitný vzor. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřicí metoda pro pořizování kontrolních snímků povrchů testovacích desek znečištěných tavidly. 305605, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  patent
  SZENDIUCH, I.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Číslo licenční smlouvy: 099 023 110 103: Kapacitní sonda. 304845, patent. (2014)
  Detail

  patent
  ŘEZNÍČEK, M.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob označování skleněných nebo keramických testovacích desek určených pro náročné aplikace a dispenzer k jeho provádění. 304754, patent. (2014)
  Detail

  patent
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; VUT v Brně MEAS CZ, s.r.o.: Způsob vytváření mezivrstvy na skleněných testovacích substrátech, určené k lepení čipů, a nanášecí zařízení pro provádění tohoto způsobu. 304596, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  patent
  ŘEZNÍČEK, M.; BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; VUT v Brně: Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou. 304201, patent. (2013)
  Detail

  patent
  ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; BURŠÍK, M.; VUT v Brně: Nanášecí zařízení a způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů. 304189, patent. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Mikrohořák pro plynový plamen obsahující keramickou kapiláru. 25518, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; ŘEZNÍČEK, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Ohřevné zařízení s izotermickou plochou. 25190, užitný vzor. (2013)

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Dispenzer k označování skleněných nebo keramických testovacích desek určených pro náročné aplikace. 25177, užitný vzor. (2013)

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; JANKOVSKÝ, J.; ŘEZNÍČEK, M.; Vysoké učení technické v Brně: Měřicí zařízení pro pořizování kontrolních snímků povrchů testovacích desek znečistěných tavidly. 25097, užitný vzor. (2013)

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení k nanášení mezivrstvy na skleněné testovací substráty určené k lepení čipů. 25052, užitný vzor. (2013)

 • 2012

  patent
  BURŠÍK, M.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.; VUT v Brně: Nanášecí ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů. 303451, patent. (2012)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  BURŠÍK, M.; SZENDIUCH, I.; ŘEZNÍČEK, M.; JANKOVSKÝ, J.; VUT v Brně: Uspořádání nanášecího ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů. 21960, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  JANKOVSKÝ, J.; SZENDIUCH, I.; Vysoké učení technické v Brně: Kapacitní sonda. 20705, užitný vzor. (2010)
  Detail

  užitný vzor
  SZENDIUCH, I.; JANKOVSKÝ, J.; Szendiuch-Jankovský: Kapacitní sonda. 20705, užitný vzor. Brno (2010)
  Detail