Ing.

Jan Jaroš

FME, IMID DREAT – Assistant lecturer

Jan.Jaros2@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jan Jaroš

Projects

  • 2021

    Inovace předmětu Aditivní technologie o experimentální provedení tlakové a smykové , zahájení: 01.04.2021, ukončení: 31.12.2021
    Detail