Project detail

Inovace předmětu Aditivní technologie o experimentální provedení tlakové a smykové

Duration: 01.04.2021 — 31.12.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- whole funder

Mark

FV 21-12

Default language

Czech

People responsible

Jaroš Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2021-05-11 - not assigned)