Ing.

David Rebenda

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant lecturer

+420 54114 3205
David.Rebenda@vut.cz

Send BUT message

Ing. David Rebenda, Ph.D.

Projects

 • 2023

  NCK MESTEC2 - DP 02 - Velkorozměrná ložiska s pokročilou diagnostikou pro větrnou energetiku , zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  LTAUSA17150, Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail