Ing.

David Rebenda

Ph.D.

FME, IMID DT – Assistant lecturer

+420 54114 3205
David.Rebenda@vut.cz

Send BUT message

Ing. David Rebenda, Ph.D.

Creative activities

  • POLNICKÝ, V.; VRBKA, M.; NEČAS, D.; RANUŠA, M.; REBENDA, D.: Simulátor kolenního kloubu; Simulátor kolenního kloubu s proměnnými kinematickými a zátěžnými podmínkami. Laboratoř tribologie A2/402 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=366. (funkční vzorek)
    http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=366, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.